הדף היומי מסכת חולין דף סא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה סימן מיוחד יש בכל אחד מהעופות הטמאים?

מהי האצבע היתירה שיש לתורים?
ומדוע נכתבו בתורה פרס ועזניה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף סא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים