הדף היומי מסכת בכורות דף מב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע לא חששו התנאים לדעת רבי ישמעאל?

מי חושש למיעוט?
ומי אינו חולץ ליבמתו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים