הדף היומי מסכת בבא קמא דף נד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נד - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נד

עמוד א

א. כלים שנפלו בבור, לחכמים פטור, שנאמר ונפל שמה שור או חמור, שור ולא אדם חמור ולא כלים, ולרבי יהודה חייב, שנאמר 'או' לרבות את הכלים. ואע"פ שנאמר 'והמת יהיה לו', כלים בני מיתה הם, ששבירתם זו היא מיתתם, והם מתבקעים מן ההבל כשהם חדשים.

ב. כל רוח חיים שנפל לבור (חוץ מאדם) חייב, שנאמר כסף ישיב לבעליו, כל שיש לו בעלים.

עמוד ב

א. שור שהוא חרש או שוטה או קטן שנפלו לבור, חייב. אבל שור פקח פטור, שהיה לו לעיין. ואם היה סומא, או שמהלך בלילה, חייב.

ב. אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור, ולהפרשת הר סיני, לתשלומי כפל, להשבת אבידה, לפריקה, לחסימה, להרבעת כלאים, לשבת, וכן חיה ועוף כיוצא בהן, ולמה נאמר שור או חמור שדיבר הכתוב בהווה.

ג. אדם מותר לחרוש ולמשוך עם בהמה וחיה, שנאמר למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, להנחה הקשתיו ולא לדבר אחר.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים