הדף היומי מסכת בבא קמא דף נג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נג - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נג

עמוד א

א. שור שנפל על פניו לתוך הבור, ומת מן ההבל, חייב בעל הבור. ואם נפל לתוכו מאחוריו, ומת בחבטה, לרב בבור ברשות הרבים פטור, שקרקע עולם הזיקתו, ובבור ברשותו חייב, שקרקע שלו הזיקתו. ולשמואל גם ברשות הרבים חייב. ואם נתקל בבור, ונפל לאחוריו מחוץ לבור, גם לשמואל פטור. נפל בבור על פניו, ונתהפך ונפל על גביו, גם לרב חייב, שכבר הועיל ההבל להרגו.

ב. שור שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, ולא הפקיר רשותו ולא בורו, ונפל לבור והבאיש את מימיו, בין כשנפל על פניו ובין מאחוריו חייב.

ג. שור שנפל בבור מקול הכריה (שעמד כורה בבור כרויה וחפר בו), הכורה פטור משום גרמא. ובעל הבור, לרבי נתן חייב, לפי שבו נמצא הנזק, ומאחר שאי אפשר להשתלם מן הכורה, משלם בעל הבור.

ד. שור שדחף את חבירו לבור, לחכמים בעל השור חייב ובעל הבור פטור. לרבי נתן, במועד משלם בעל השור מחצה ובעל הבור מחצה, ובתם בעל הבור משלם שלשה חלקים ובעל השור רביע. והטעם, י"א שכל אחד עשה את כל הנזק, ובעל השור משלם רביע ולא מחצה, כי השותפות צריכה להועיל לו. וי"א שכל אחד עשה חצי הנזק, ובעל הבור משלם שלשה חלקים ולא מחצה, לפי שבבור שלו נמצא הנזק.

ה. המניח אבן על פי הבור, ובא שור ונתקל בה ונפל בבור, לחכמים בעל האבן חייב ובעל הבור פטור, ולרבי משלם כל אחד מחצה.

 עמוד ב

א. שור ושור פסולי המוקדשין (בכור בעל מום שלא נפדה, שדינו כשור של הקדש). בעל הבכור פטור, שאין זה שור 'רעהו'. ובעל השור של הדיוט, אם היה מועד, לחכמים משלם מחצה ולרבי נתן נזק שלם. ואם היה תם, לחכמים משלם רביע ולרבי נתן חצי נזק.

ב. שור ואדם שדחפו לבור, לענין נזקין כולם חייבין. לענין ארבעה דברים ודמי ולדות, אדם חייב ושור ובור פטור. לענין כופר ושלשים של עבד, שור חייב אדם ובור פטורים. לענין כלים ושור פסולי המוקדשין, אדם ושור חייבים, ובור פטור, שנאמר והמת יהיה לו, יצא זה שאין המת שלו, שנאמר 'ואכלת' ולא לכלביך.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים