הדף היומי מסכת בבא קמא דף נב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נב - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נב

עמוד א

א. המוכר בור או בית לחבירו בחזקה, צריך לומר לו 'לך חזק וקני'. ואם מסר לו את הכיסוי של הבור, או המפתח של הבית, אינו צריך.

ב. וכן המוכר עדר לחבירו במשיכה, צריך לומר לו לך משוך וקני. ואם מסר לו 'משכוכית', והוא הזוג שמקרקש בה לפני העדר, וי"מ שהוא העז החריף ההולך בראש העדר ומנהיגו, חשוב כאילו אמר לו לך משוך וקני.

ג. רועה הכועס על עדרו, מנקר את עיניה של העז ההולכת בראש, והיא נכשלת ונופלת וכולם נופלים אחריה. וכך גם כשהמקום נפרע משונאי ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם מהוגנים.

ד. בור של שותפין, שנשתמש בו הראשון וכסהו, ובא השני ומצאו מגולה (שהכיסוי התליע), השני חייב. והראשון פטור עד שידע (פירוש עד שיִרְאנו, רש"י בלשון א'), וי"א עד שיודיעוהו (ואפילו עדיין לא ראה). וי"א בכדי שיודיעוהו וישכור פועלים ויכרות ארזים ויכסנו.

ה. המכסה את הבור כראוי, והתליע הכיסוי מתוכו, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. לא כסהו כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב. נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו חמור וכליו ונתקרעו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים. נפל לתוכו בן או בת עבד או אמה, פטור. (שאר דיני המשנה יבוארו במקומם בגמרא).

 עמוד ב

א. כסהו כסוי שיכול לעמוד בפני שוורים ולא בפני גמלים, ובאו גמלים ונפלו לתוכו, חייב. (רש"י ע"א ד"ה ואתו). ואם הגמלים החלישוהו, ולאחר מכן נפלו שוורים לתוכו, אם הגמלים מצויים שם, פושע הוא וחייב. ואם אינם מצויים, אנוס הוא ופטור. ואם הם באים לפרקים, י"א שהוא ספק אם חייב, וי"א שהוא חייב.

ב. כסהו כיסוי שיכול לעמוד בפני שוורים ולא בפני גמלים, וגמלים מצויים שם, והתליע מתוכו, פטור, ואין אומרים 'מיגו' שהוא פושע לענין גמלים, הוא פושע גם לענין התלעה.

ג. נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן, או סומא, או שור פקח בלילה, חייב. אבל שור פקח ביום פטור, שהיה לו לעיין.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים