האם ניתן לקיים מצוַת הדלקת נרות בתאורת החשמל?

הדף היומי בהלכה ג' בחשון- סימן רס"ד סעיף ג'- סעיף ז'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רס"ד סעיף ג'

- דיני הפתילה והשמן -

טעם הדבר שלא מדליקים בסוג מסוים של שמנים | באיזה אופן מותר להדליק באלו השמנים? | עירב שמן האסור עם שמן זית, באיזה אופן מותר להדליק בו? | באיזה שמן הכי טוב להדליק נרות שבת?

נאמר במשנת "במה מדליקין", אין מדליקין לא בזפת, לא בשעווה, לא באליה, ולא בחלב, והטעם, כיוון ששמנים אלו לא נמשכים טוב אחרי הפתילה, ועלול להיות שיבוא לידי מבעיר ע"י שיקרב השמן לפתילה, ויעבור על איסור דאורייתא, וזה הכל כשמשתמש בשמנים אלו כמו שמשתמשים בשמן, דהיינו שלוקח כוסית ומניח שם את הזפת והשעווה, שבאופן כזה הם לא נמשכים אחר הפתילה ועלול לבוא לידי איסור, אבל כאשר משתמש בהם כמו נרות שעווה, דהיינו שלוקח פתיל ומקיף סביבה בזפת, בשעווה, באופן כזה מותר להדליק בכאלו נרות.

"אין מדליקים בעטרן מפני כבוד השבת", והטעם, כיוון שיש לו ריח רע, ומתוך שריחו רע יניח את הנרות ויצא החוצה, והרי צריך לאכול לאור הנרות, וכן לא מדליקין בצרי, דהיינו שמו אפרסמון שריחו טוב, ומחמת שריחו טוב חוששים שיקח מהשמן בעוד הפתילה דולקת ויתחייב משום מכבה.

סעיף ד'

אפילו שעירב עם שמנים אלו, שמנים טובים כגון שמן זית, אסור להדליק בהם, שחוששים שמא ידליק בהם ללא תערובת של שמנים טובים, והמ"ב מוסיף, שאם הרוב משמנים אחרים כגון שמן זית, מותר.

סעיף ה'

זה הכל לגבי השמנים הללו, כגון זפת ושעווה, אבל חלב מהותך וקרבי דגים, אם עירב בהם שמנים אחרים, מותר להדליק בהם, כי כל הסיבה שאסור להדליק בהם זה גזירה חלב מהותך אטו שאינו מהותך, וכיוון שזה רק גזירה, באופן שעירב שמנים אחרים, מותר.

סעיף ו'

אמנם כל השמנים האחרים שנמשכים אחרי הפתילה מותר להדליק בהם, אבל מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית כי הוא דולק הכי טוב, ואה"נ במקומות שיש דברים אחרים שדולקים, אפשר להדליק גם בדברים אחרים ולא דווקא בשמן זית.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה