האם מותר לומר קדיש בלוויית המת בר"ח ?

ה' אלול תשע"ט - סימן ת"כ- תכ"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אסור לקונן על מת בר"ח?האם מותר להספיד בר"ח? מה הטעם שבר"ח לא אומרים צידוק הדין על אדם גדול? ומה העניין לקרוא פרשת 'ובראשי חדשיכם'שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"כ - תכ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

נשים מענות על המת, דהיינו, שכולם אומרות כאחד, וכן מטפחות, דהיינו, להכות כף אל כף, אבל אסור לקונן, דהיינו, שתהיה אחת אומרת והאחרות עונות אחריה, ואומר המ"ב, שהאיסור במקוננות הוא, כיוון שזהו עיקר ההספד, ואיסור זה בר"ח הוא כמו שאסור ביו"ט, וכל זה בסתם אדם בעלמא, אבל אם הוא תלמיד חכם, מקוננות כדרכן ביום חול, ומסיים השו"ע, שלאחר שנקבר המת, לא מענות ולא מטפחות.

כותב השו"ע, אסור להספיד בר"ח, אבל מותר לומר קדיש וצידוק הדין, כיוון שזה לא הספד, אלא זה הודאה וקבלת דין שמים, ואומר הרמ"א שלא נוהגים כך, ומבאר המ"ב שהטעם הוא כיוון שזה מרגיל להספד, וגם על חכם בפניו לא אומרים צידוק הדין, אלא דורשים עליו אם הוא 'בר הכי', ואומרים קדיש אחר הדרשה, ולא רק בר"ח, אלא גם בימים שאין אומרים בהם תחנון, לא אומרים צידוק הדין, וגם בער"ש אחר חצות, הוא מהימים שלא אומרים בהם תחנון, וא"כ גם לא אומרים בהם צידוק הדין, וכן בערב יו"ט.

כתב הט"ז, שמותר לומר צידוק הדין לאדם גדול שמת, אפילו בימים שלא אומרים בהם תחנון, וכגון בל"ג בעומר, ט"ו באב, ט"ו בשבט וכדומה, אבל בימים יותר חמורים כגון, ר"ח, חנוכה, ופורים, שהם נזכרו בתלמוד, הם חמורים יותר, לכן גם על אדם גדול אסור לומר צידוק הדין בימים הללו.

מסיים הרמ"א, י"א, שבלילה לא אומרים צידוק הדין ולא קדיש, ואומר המ"ב, שזה דווקא בלילה, אבל בבין השמשות, יכול לומר צידוק הדין וקדיש.

אחרי פרשת התמיד אומרים פרשת 'ובראשי חדשיכם', ומבאר המ"ב, שהעניין בזה הוא, לפרסם שהיום ר"ח, אבל בספרד לא נהגו לאומרה, כיוון שעתידים לקרוא אותה בס"ת, ועי"ז יתפרסם שהוא ר"ח.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים