האם מותר לומר קדיש בלוויית המת בר"ח ?

ה' אלול תשע"ט - סימן ת"כ- תכ"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אסור לקונן על מת בר"ח?האם מותר להספיד בר"ח? מה הטעם שבר"ח לא אומרים צידוק הדין על אדם גדול? ומה העניין לקרוא פרשת 'ובראשי חדשיכם'שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"כ - תכ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

נשים מענות על המת, דהיינו, שכולם אומרות כאחד, וכן מטפחות, דהיינו, להכות כף אל כף, אבל אסור לקונן, דהיינו, שתהיה אחת אומרת והאחרות עונות אחריה, ואומר המ"ב, שהאיסור במקוננות הוא, כיוון שזהו עיקר ההספד, ואיסור זה בר"ח הוא כמו שאסור ביו"ט, וכל זה בסתם אדם בעלמא, אבל אם הוא תלמיד חכם, מקוננות כדרכן ביום חול, ומסיים השו"ע, שלאחר שנקבר המת, לא מענות ולא מטפחות.

כותב השו"ע, אסור להספיד בר"ח, אבל מותר לומר קדיש וצידוק הדין, כיוון שזה לא הספד, אלא זה הודאה וקבלת דין שמים, ואומר הרמ"א שלא נוהגים כך, ומבאר המ"ב שהטעם הוא כיוון שזה מרגיל להספד, וגם על חכם בפניו לא אומרים צידוק הדין, אלא דורשים עליו אם הוא 'בר הכי', ואומרים קדיש אחר הדרשה, ולא רק בר"ח, אלא גם בימים שאין אומרים בהם תחנון, לא אומרים צידוק הדין, וגם בער"ש אחר חצות, הוא מהימים שלא אומרים בהם תחנון, וא"כ גם לא אומרים בהם צידוק הדין, וכן בערב יו"ט.

כתב הט"ז, שמותר לומר צידוק הדין לאדם גדול שמת, אפילו בימים שלא אומרים בהם תחנון, וכגון בל"ג בעומר, ט"ו באב, ט"ו בשבט וכדומה, אבל בימים יותר חמורים כגון, ר"ח, חנוכה, ופורים, שהם נזכרו בתלמוד, הם חמורים יותר, לכן גם על אדם גדול אסור לומר צידוק הדין בימים הללו.

מסיים הרמ"א, י"א, שבלילה לא אומרים צידוק הדין ולא קדיש, ואומר המ"ב, שזה דווקא בלילה, אבל בבין השמשות, יכול לומר צידוק הדין וקדיש.

אחרי פרשת התמיד אומרים פרשת 'ובראשי חדשיכם', ומבאר המ"ב, שהעניין בזה הוא, לפרסם שהיום ר"ח, אבל בספרד לא נהגו לאומרה, כיוון שעתידים לקרוא אותה בס"ת, ועי"ז יתפרסם שהוא ר"ח.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים