היכן ואיך צריך לעמוד בזמן ברכת כהנים?

הדף היומי בהלכה י"ד אייר תשע"ו סימן קכ"ח סעיף כ"ד
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסי' קכ"ח סכ"ד
הנהגת העם בברכת כהנים
היכן צריכים לעמוד בשעת הברכה | אנשים שנמצאים בצידי הכהנים | מי אינו בכלל הברכה | העם שבשדות | היושבים במזרח אחורי הכהנים איך צריכים לנהוג

בשעת ברכת כהנים, העם צריכים להיות מול פני הכהנים, והכהנים צריכים להיות מול פני העם, אותם אלו שנמצאים מאחורי הכהנים, הם לא בכלל הברכה, ואלו שנמצאים לפני הכהנים, ואפילו אלו שנמצאים בצידי הכהנים, הברכה חלה עליהם, יש נידון בבה"ל, לגבי אותם אלו שנמצאים בצידי הכהנים, האם הם צריכים לצדד את פניהם כלפי הכהנים או לא, ואומר הבה"ל, שכאשר שני אנשים יושבים ומשוחחים ביניהם, אז אם הם יושבים ממש בקו שווה זה פניו למזרח וזה פניו למערב, אין הדרך לדבר כך, אבל אם יושבים בשורה שווה, אז אחד מסתכל כלפי השני, אז אולי בכה"ג שנמצאים בצידי הכהנים צריכים הם לצדד פניהם כלפי הכהנים, בכל זאת, גם שבאופן עקרוני ברכת כהנים מועילה רק לאלו שנמצאים לפני הכהנים, אבל אלו שאנוסים ולא יכולים לבוא לבהכנ"ס כגון העם שבשדות, הברכה חלה עליהם, ורק אלו שבתוך בהכנ"ס ונמצאים מאחורי הכהנים, הם מראים בעצמם שלא אכפת להם מברכת הכהנים, לכן הברכה לא חלה עליהם, משא"כ העם שבשדות שהם אנוסים, יש נידון בבה"ל באופן שיש אנשים שיושבים בכותל המזרח והם אחורי הכהנים, כגון שארון הקודש בולט קצת כלפי פנים, והכהנים עומדים שם, ויש כאלה שעומדים בשורה הראשונה בכותל המזרח של בהכנ"ס, האם הם צריכים לרדת לכיוון מטה כדי שיהיו פניהם מול פני הכהנים או לא, ויש צד לומר שהם נחשבים כאנוסים, כי המקום שלהם קבוע בכותל המזרח מאחורי הכהנים, בכ"ז מביא המ"ב, שכיון שאין בזה טרחה מרובה ללכת אל מול פני הכהנים, הם לא נחשבים לאנוסים, ועליהם לעשות כך.


סעיף כ"ה
ביהכנ"ס שכולו כהנים
עשרה מתפללים שכולם כהנים | ביהכנ"ס שכולם כהנים | מי הם המתברכים | מי הם העונים | האם מעכב כשאין עונים

בהכנ"ס שיש בו עשרה מתפללים שכולם כהנים, הדין הוא שכולם עולים לדוכן, והנשים והטף יענו אחריהם אמן, והם מברכים את העם שבשדות, ומדוע אומר השו"ע שהם מברכים את העם שבשדות ולא את הנשים והטף, המ"ב מסביר, שהנשים והטף אינם חשובים בכדי שיברכו אותם בברכת כהנים, ולכן הם מברכים את העם שבשדות והנשים והטף יענו אמן, וגם אם אין נשים וטף, עניית "אמן" לא מעכב, וזה הכל כאשר יש עשרה אנשים וכולם כהנים, אבל כאשר יש יותר מעשרה וכולם כהנים, אז עשרה יעלו לדוכן, ושאר הכהנים לא יעלו לדוכן כדי שיהיו עשרה שיענו אמן על הברכת כהנים, המ"ב שואל, למדנו בתחילת הלכות ברכת כהנים, שנשיאת כפיים בעשרה וכהנים מהמנין, רואים שלא צריך שישארו עשרה שיענו אמן, ולמה אומר השו"ע כאן שצריך שישארו עשרה לענות אמן, ומתרץ המ"ב, שאני התם שיש ישראלים בבהכנ"ס, אז ברכת הכהנים עיקרה בשביל הישראלים, ולכן אע"פ שאין עשרה ישראלים שעונים אמן גם יברכו ברכת כהנים, אבל כאן שהם כולם כהנים, כיון שהברכת כהנים לא נתקנה בשבילם, אז צריך עשרה שיענו אמן.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

 1. שלמה טאוב הגב

  בס"ד
  שאלה לכב' הרב זילברשטיין בעניין הלכות ברכת כוהנים והחשיבות של העמידה מולם:
  מובנת החשיבות של "העמידה מול הכוהן המברך" בזמן הברכה.
  מה העניין בדבר ההסתרה של הכהנים בזמן ברכתם / והעניין שאסור להביט עליהם בזמן הברכה?

  בתודה ובברכת ישר כח
  שלמה

פוסטים נוספים