היכן ואיך צריך לעמוד בזמן ברכת כהנים?

הדף היומי בהלכה י"ד אייר תשע"ו סימן קכ"ח סעיף כ"ד
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסי' קכ"ח סכ"ד
הנהגת העם בברכת כהנים
היכן צריכים לעמוד בשעת הברכה | אנשים שנמצאים בצידי הכהנים | מי אינו בכלל הברכה | העם שבשדות | היושבים במזרח אחורי הכהנים איך צריכים לנהוג

בשעת ברכת כהנים, העם צריכים להיות מול פני הכהנים, והכהנים צריכים להיות מול פני העם, אותם אלו שנמצאים מאחורי הכהנים, הם לא בכלל הברכה, ואלו שנמצאים לפני הכהנים, ואפילו אלו שנמצאים בצידי הכהנים, הברכה חלה עליהם, יש נידון בבה"ל, לגבי אותם אלו שנמצאים בצידי הכהנים, האם הם צריכים לצדד את פניהם כלפי הכהנים או לא, ואומר הבה"ל, שכאשר שני אנשים יושבים ומשוחחים ביניהם, אז אם הם יושבים ממש בקו שווה זה פניו למזרח וזה פניו למערב, אין הדרך לדבר כך, אבל אם יושבים בשורה שווה, אז אחד מסתכל כלפי השני, אז אולי בכה"ג שנמצאים בצידי הכהנים צריכים הם לצדד פניהם כלפי הכהנים, בכל זאת, גם שבאופן עקרוני ברכת כהנים מועילה רק לאלו שנמצאים לפני הכהנים, אבל אלו שאנוסים ולא יכולים לבוא לבהכנ"ס כגון העם שבשדות, הברכה חלה עליהם, ורק אלו שבתוך בהכנ"ס ונמצאים מאחורי הכהנים, הם מראים בעצמם שלא אכפת להם מברכת הכהנים, לכן הברכה לא חלה עליהם, משא"כ העם שבשדות שהם אנוסים, יש נידון בבה"ל באופן שיש אנשים שיושבים בכותל המזרח והם אחורי הכהנים, כגון שארון הקודש בולט קצת כלפי פנים, והכהנים עומדים שם, ויש כאלה שעומדים בשורה הראשונה בכותל המזרח של בהכנ"ס, האם הם צריכים לרדת לכיוון מטה כדי שיהיו פניהם מול פני הכהנים או לא, ויש צד לומר שהם נחשבים כאנוסים, כי המקום שלהם קבוע בכותל המזרח מאחורי הכהנים, בכ"ז מביא המ"ב, שכיון שאין בזה טרחה מרובה ללכת אל מול פני הכהנים, הם לא נחשבים לאנוסים, ועליהם לעשות כך.


סעיף כ"ה
ביהכנ"ס שכולו כהנים
עשרה מתפללים שכולם כהנים | ביהכנ"ס שכולם כהנים | מי הם המתברכים | מי הם העונים | האם מעכב כשאין עונים

בהכנ"ס שיש בו עשרה מתפללים שכולם כהנים, הדין הוא שכולם עולים לדוכן, והנשים והטף יענו אחריהם אמן, והם מברכים את העם שבשדות, ומדוע אומר השו"ע שהם מברכים את העם שבשדות ולא את הנשים והטף, המ"ב מסביר, שהנשים והטף אינם חשובים בכדי שיברכו אותם בברכת כהנים, ולכן הם מברכים את העם שבשדות והנשים והטף יענו אמן, וגם אם אין נשים וטף, עניית "אמן" לא מעכב, וזה הכל כאשר יש עשרה אנשים וכולם כהנים, אבל כאשר יש יותר מעשרה וכולם כהנים, אז עשרה יעלו לדוכן, ושאר הכהנים לא יעלו לדוכן כדי שיהיו עשרה שיענו אמן על הברכת כהנים, המ"ב שואל, למדנו בתחילת הלכות ברכת כהנים, שנשיאת כפיים בעשרה וכהנים מהמנין, רואים שלא צריך שישארו עשרה שיענו אמן, ולמה אומר השו"ע כאן שצריך שישארו עשרה לענות אמן, ומתרץ המ"ב, שאני התם שיש ישראלים בבהכנ"ס, אז ברכת הכהנים עיקרה בשביל הישראלים, ולכן אע"פ שאין עשרה ישראלים שעונים אמן גם יברכו ברכת כהנים, אבל כאן שהם כולם כהנים, כיון שהברכת כהנים לא נתקנה בשבילם, אז צריך עשרה שיענו אמן.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

 1. שלמה טאוב הגב

  בס"ד
  שאלה לכב' הרב זילברשטיין בעניין הלכות ברכת כוהנים והחשיבות של העמידה מולם:
  מובנת החשיבות של "העמידה מול הכוהן המברך" בזמן הברכה.
  מה העניין בדבר ההסתרה של הכהנים בזמן ברכתם / והעניין שאסור להביט עליהם בזמן הברכה?

  בתודה ובברכת ישר כח
  שלמה

פוסטים נוספים