הדף היומי מסכת סנהדרין דף קו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד ידע רבי חנינא את גילו המדוייק של בלעם?

מה הפירוש 'רפידים'? ומי היה סופר את המגדלים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף ק"ו.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''א



פוסטים נוספים