הדף היומי מסכת חולין דף צג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי מהאמוראים נקרא "משה"?

מי אמר על עצמו "אינני טבח ולא בן טבח"?
ומי הפך להיות נאמן דוקא מפני ששכח דבר הלכה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף צג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים