הדף היומי מסכת חולין דף מט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזו הלכה תלויה בכיוונה של המחט

איזה משקה אינו אסור משום גילוי?
ואיזה אמורא היה ערבי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף מט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים