האם טבק להרחה מותר בפסח ?

כ"א ניסן תש"פ - סימן תס"ז- סעיף י"ד- אמצע הסעיף בהגה "ויש מחמירים"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע נהגו שלא לאכול כרכום בפסח?מה הדין בכרכום הגדל בגינתו? ומה עושים כאשר מצאו חיטים בתבשיל של פסח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ז סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, חיטה מבוקעת שנמצאה בתרנגולת לפני המליחה, די בשטיפה מהחמץ שבעין, כיוון שהחיטה היא צוננת, וצונן אינו מפליט ואינו מבליע, וידיח במיוחד את התרנגולת מפני החיטה ששהתה בתוכה, ולא יסמוך על ההדחה של המליחה, וזה הכל אם החיטה שהתה בתרנגולת לפני המליחה, אבל אם החיטה שהתה בתרנגולת יחד עם המליחה, הדין הוא, שצריך קליפה סביבות החיטה, ולא יותר מזה, ומבאר המ"ב, שקיי"ל, 'מליח הרי הוא כרותח', והוא גורם להבליע מהחיטה לבשר כדי קליפה, ואם החיטה נמצאה על התרנגולת לאחר שטיפת המלח, אנחנו תולים לומר שהחיטה נפלה לאחר המליחה, ואז מספיק שטיפה בעלמא, ומה שתולים שהחיטה הגיעה אח"כ, מבאר המ"ב, כיוון שאם החיטה הייתה לפני כן, היא הייתה נופלת בהדחה שהדיחו את הבשר במים.

כל זה דווקא כאשר החיטה נמצאה על התרנגולת מבחוץ, אבל אם החיטה נמצאה בתוך התרנגולת, אז גם אם החיטה נמצאה לאחר שהדיחו אותה מהמלח, לא נתלה לומר שהחיטה נפלה אח"כ, כיוון שההדחה לא הייתה מסירה את החיטה, שהרי החיטה התחבאה בתוך התרנגולת.

אומר השו"ע, יש מחמירים שחיטה שהייתה על התרנגולת בשעת המליחה, לא מספיק רק לקלוף את בשר התרנגולת סביבות החיטה, אלא צריך להעמיק כל סביבות החיטה ולהשליך, והטעם, כיוון שפסח איסורו במשהו, אז משהו התפשט כל סביבות החיטה יותר מקליפה, לכן צריך להעמיק ולחתוך ולזרוק.

אם נמלחו יחד כמה תרנגולים, ואח"כ נמצאה חיטה בתרנגולת אחת, צריך לצלות את כל התרנגולים, ואומר המ"ב, שמדובר שנמצאה חיטה על התרנגולת, ויש להסתפק שמא החיטה נגעה בכולם, אבל אם נמצאה החיטה בתוך התרנגולת ממש, א"כ התרנגולת מפרידה בין החיטה לבין שאר התרנגולות, והם מותרות.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/80
דילוג לתוכן