כיצד מאחדים שתי חצירות ע"י עירוב חצירות משותף?

הדף היומי בהלכה | סימן שע"ב- סעיף ב'- סעיף ג' | באלו אופנים מותר לטלטל מקרפף שלו לקרפף של חבירו?

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים