כיצד יהיה מותר לטלטל ברשות הרבים?

כ"ה באדר ב תשע"ט - סימן שס"ד- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם צריך שהדלתות המתירות בטלטול ברה"ר יהיו נעולות בלילה?אדם שהקיף את רה"ר בדלתות מדוע שאר המבואות אינם צריכים תיקון בלחי או קורה? ואיך צריך לנהוג 'בעל נפש' לעניין טלטול ברה"ר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ד סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

רשות הרבים, דהיינו, רחובות שרחבים ט"ז אמה, ויש להם את שאר תנאי רה"ר כמבואר לעיל בסי' שמ"ה, האופן שניתן לתקן אותם כדי שיהיה מותר לטלטל בהם היא, ע"י העמדת דלתות בראשי הרחובות והמבואות, ומביא השו"ע מח', האם צריך שהדלתות יהיו נעולות בלילה, או שמספיק שיהיו ראויות להינעל, והמ"ב מעלה צד, שאולי אחרי שהוא נועל צד אחד בדלת, מספיק במה שהוא קובע בצד השני לחי או קורה.

אדם שהקיף את כל רה"ר בדלתות, כל המבואות שלה נחשבות לרה"י והם לא צריכים תיקון נוסף בראשי המבואות ע"י לחי או קורה, כיוון שהכל נחשב כחצר אחת גדולה, ומסתימת השו"ע נראה כדעה הראשונה שהדלתות צריכות להיות נעולות בלילה, וממילא שואל המ"ב, איך אנחנו מתקנים מבואות שלנו ע"י צוה"פ והרי הם רחבים ט"ז אמה, ואילו כאן כתוב שרה"ר ניתן לתקן רק בדלתות? ומביא המ"ב, שאולי אנחנו סומכים על הפוסקים שסוברים, שרה"ר לא מספיק שיש ברחוב ט"ז אמה, אלא צריך שיהיו גם שישים ריבוא שמהלכים בה, ואין היום שישים ריבוא, וממילא זה לא רה"ר, ולכן מועיל צוה"פ, ובבה"ל מעלה צד נוסף, שאולי אנחנו לא פוסקים שאתו רבים ומבטלי מחיצתא מדאורייתא, אלא רק מדרבנן, ולכן מדאורייתא מספיק צוה"פ גם לרה"ר, ומ"מ אומר המ"ב, שכל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא לטלטל ברה"ר ע"י צוה"פ, אלא ע"י העמדת דלתות.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים