הדף היומי מסכת חולין דף יב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

זרק סכין באויר ופגעה בבהמה, האם נחשבת שחיטה?

מצא תרנגולת שחוטה בשוק, מה דינה?
והאם מחשבת ילד קטן היא מחשבה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף יב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''א



פוסטים נוספים