הדף היומי מסכת בכורות דף נה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שכלב מצטרף למעשר של כבשים?

מהיכן מגיעים כל מעיינות העולם?
ומדוע הירדן נקרא 'ירדן'?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף נה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים