באיזה אופן מועיל כפיית כלי על חמץ ללא צורך במחיצה ?

כ"ד תשרי תש"פ - סימן ת"מ סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יהודי חייב לבער חמצו של גוי באופן שלא קיבל עליו אחריות?האם בחוה"מ מותר לעשות מחיצה בפני החמץ? ומדוע צריך לעשות מחיצה בפני החמץ ואילו בפני שאר מאכלות אסורות א"צ לעשות מחיצה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן ת"מ סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך לסעיף א' שחמצו של גוי המופקד אצל יהודי, והיהודי קיבל אחריות על גניבה ואבידה, או לפי שיטה מסוימת אם קיבל אחריות על פשיעה בלבד, היהודי חייב לבער את החמץ הזה, בסעיף ב' מבואר, שאם הגוי הפקיד חמץ אצל יהודי והיהודי לא חייב באחריות החמץ, אינו חייב לבערו, ואפילו שהגוי נמצא בשליטת היהודי, וס"ד שמטעם זה ממונו של הגוי נחשב של היהודי וממילא גם חמצו, קמ"ל שלא.

חמצו של גוי שנמצא ברשותו של היהודי, אע"פ היהודי לא עובר על החמץ הזה כיוון שלא קיבל על עצמו אחריות, בכ"ז צריך לעשות מחיצה גבוהה עשרה בפני החמץ של הגוי שברשותו, כדי שלא ישכח ויאכלנו, ולכאורה מה זה שונה מכל האיסורים שבתורה, וכי אדם שיש לו מאכלות אסורות בבית, צריך לעשות בפניהם מחיצה כדי שלא ישכח יאכלם? ומבאר המ"ב, חמץ שונה, שרגילים בו כל השנה ולא בדילים ממנו, לכן חששו חז"ל, שאם לא יעשה מחיצה בפני החמץ, הוא עלול לשכוח ולאכול אותו, ויעשה מחיצה ולא סדין, כיוון שבסדין אפשר לעבור מתחתיו.

גוי שהניח חמץ בבית היהודי ללא רשות, אעפ"כ יכפה עליו היהודי כלי כדי שלא יבוא לאוכלו, וזה הכל כאשר מדובר ביו"ט שא"א לעשות מחיצה, אבל אם הוא בערב יו"ט, יעשה מחיצה ולא סגי בכפיית כלי, שמא ינטל הכלי והחמץ יתגלה, וכן אם הפקיד הגוי חמץ אצל יהודי בחול המועד, יעשה היהודי מחיצה, כיוון שמותר לעשות מחיצה בחוה"מ, אא"כ מדובר באופן שהגוי הניח את החמץ לזמן מועט, וכגון שעתיד לקחת את החמץ באותו יום, שאז יש להקל שמספיק כפיית כלי בלבד.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים