איזה איסור מאיסורי שבת יש רק ביבשה ולא בים?

הדף היומי בהלכה י"ז באב סימן רמ"ח מסעיף ב' עד סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ח סעיף ב'

- דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת -

מדוע אסור להפליג בספינה בסמוך לשבת? | הפליג בתחילת השבוע, האם מותר לחלל שבת על פיקו"נ בספינה? | מה הדין כאשר מפליג בנהרות מים מתוקים? | מהו שיעור "תחומין" בהפלגה בספינה? | מהו ההיתר להפליג בספינה המונהגת ע"י בהמות בשפת הים? | באיזה אופן מותר להיכנס לספינה גם בשבת?

איסור ההפלגה בשבת הוא משום ביטול מצות עונג שבת, כיוון שבימים הראשונים לפני שאדם מתרגל לטלטולי הספינה ולסירחון המים המלוחים, הם ימים קשים מאוד, וחוששים לביטול עונג שבת, אבל בימים הראשונים של תחילת השבוע, עד שמגיע שבת, אדם מתרגל לכל זה ואין חשש.

טעם נוסף הוא שחוששים שמא במהלך הנסיעה יצטרך היהודי לעשות מלאכת פיקוח נפש בשבת, ולכן, בג' הימים הסמוכים לשבת, אדם מוזהר וצריך לדאוג על שמירת השבת שלא תתחלל אפילו במצב של פיקוח נפש, אבל ג' הימים הראשונים של השבוע, הם שייכים לשבת הקודמת ועדיין לא מוזהר לדאוג על שבת הבאה, ממילא מותר לו להפליג, ואם התחדש ענין של פיקו"נ, מותר.
וכן יש עניין של איסור תחומין, ורק אם אין בעיה של תחומין דהיינו שהמים בגובה י' טפחים מעל קרקעית הים, כי אם הם בתוך י' טפחים, הוא קנה שביתה באותו מקום ואסור לו להפליג משם.

כל האיסור להפליג הוא רק כאשר הוא מפליג במים מלוחים, אבל בנהרות מתוקים אין איסור כי אין בזה ביטול מצות עונג שבת, ורק באופן שאין בעיה של תחומין, דהיינו שהוא לא יודע שהספינה נמצאת בתוך י' טפחים מקרקעית הים, כי אם הוא יודע, יש בזה איסור של תחומין, וכן באופן כזה שלא יצטרך לחלל שבת.

כדי שיהיה איסור, צריך שיהיה ודאות שהוא בתוך י' טפחים מקרקעית הים, ובספק, אומר המ"ב שמקילים כי ספיקא דרבנן לקולא, וגם בי"ב מיל שביבשה זה חשש דאורייתא, אבל בים זה דרבנן.

אסור לאדם לרכב בקרון כשבהמות מוליכות את הקרון, אבל מותר להפליג בספינה שבהמות מושכות אותה משפת הנהר, והטעם, כיוון שיש מרחק בין הספינה לבין הבהמות, ואין חשש שמא יתלוש זמורה כדי להכות את הבהמה.


סעיף ג'
גם בשבת עצמה מותר להפליג באופנים שמתקיימים כל תנאי ההיתר, אבל אסור לו להכנס בה בשבת, כי זה נראה כמי שהולך לשוט בנהר, אלא יכנס בה מער"ש, ואחר שקנה בה שביתה, יפליג עם התנאים דלעיל, ונחלקו השיטות האם אחרי שנכנס בער"ש מותר לו לצאת ולהכנס חזרה או שהוא צריך לשהות כל הזמן בספינה, ויש מי שאומר שהוא צריך לעשות קידוש בספינה ואח"כ מותר לו לצאת ולהכנס חזרה ולהפליג.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים