מעבר בין שתי מרפסות בשבת

י"א אייר תשע"ט - סימן שע"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו שיעור הנסר המתיר לעבור בין שתי מרפסות בשבת?האם יש שיעור למרחק בין שתי המרפסות? ומה הדין באופן שמרפסת אחת גבוהה מחברתה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

נסר יכול לחבר בין שתי גזוזטראות שיהיו אחד, דהיינו, שתי מרפסות אחת כנגד השנייה, והם יוצאות מן העליות לגובה, ואם הניח ביניהם נסר, אם יש ברוחבו ד' טפחים, הוא מחבר את שני המרפסות כמו פתח, וכפי שמבואר לעיל, שמחיצה שבין שתי חצרות מפסיקה אם יש בגובהה י' טפחים, אא"כ יש באותה מחיצה פתח בשיעור ד' טפחים, וכן חריץ שבין שתי חצרות מפסיק ביניהם אם יש בעומקו י' וברוחבו ד', ואם הניח נסר ע"ג החריץ, הוא מחבר את שתי החצרות, וכך לעניין שתי המרפסות משני צדי הכביש, שכיוון שאפשר ללכת ע"ג הנסר שהניח, ולעבור ממרפסת זו לשנייה, נחשב כפתח, ולא מחייב לערב יחד, אלא יכולים לערב יחד, וכן יכולים לערב כל אחד לעצמו.

אם המרחק בין שתי המרפסות הוא פחות מד' טפחים, גם אם לא העמידו שם נסר, אבל כיוון שקל ללכת מאחת לשנייה, נחשבות כאחד ויכולים לערב יחד, אבל אינם חייבים.

כל מה שהנסר מחבר בין המרפסות שיהיו כפתח ויוכלו לערב יחד, זה רק כאשר הם זו כנגד זו, אבל זו למזרח וזו למערב, הנסר לא יועיל, וכן אם אחת הייתה גבוהה מחברתה, לא נחשב כפתח, ומבאר המ"ב, שאם מה שהם לא שווים זו כנגד זו, זה רק בשיעור של עד ג' טפחים, באופן כזה הם נחשבים זו כנגד זו, ואז אם המרחק ביניהם הוא יותר מד', אפשר להניח נסר, כיוון שלא צריך להיות ממש זו כנגד זו, אלא עד ג' טפחים זה גם נחשב זו כנגד זו, ולכן אם אחת גבוהה ואחת נמוכה וזה עד ג' טפחים, הם נחשבים כשווים, ואז אם המרחק ביניהם יותר מד' טפחים, אפשר להניח נסר.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים