העצה להינצל מספק בכשרות נטילת ידיים

הדף היומי בהלכה י' בתשרי סימן קס"ב סעיף ג' עד אמצע סעיף ד' 'ואם נגע'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


העצה להינצל מספק בכשרות נטילת ידיים
האם ניתן לתקן נטילת ידיים לאחר שנטל רק חצי יד?
נטל יד אחת ונגע ביד השנייה מה דינו?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קס"ב סעיף ג'

– הגבהה ושפשוף הידיים בנטילה –

נטל חצי מכף ידו ורוצה לתקן הנטילה, כיצד יעשה? | האם נט"י מברז מים כשרה? | נטל ידו אחת ונגע בידו הרטובה ביד השנייה | מה העצה להינצל מספק בכשרות הנטילה? 

אין נטילה לחצאין, כלומר, אדם שנטל שלא על כל היד כמו שצריך, אלא על חלק מכף היד, ורוצה לתקן וליטול גם על החלק השני של כף היד, לא מועיל, אלא צריך שתהיה נטילה שלימה, השו"ע אומר, שזה הכל כשהנטילה הראשונה התייבשה, אבל אם היד עדיין רטובה, בשיעור של טופח ע"מ להטפיח, כשנוטל פעם שנייה על החלק השני של היד, מצטרפות הנטילות יחד וקיים חובת נט"י, המ"ב אומר, שזה רק בדיעבד, אבל לכתחילה הנטילה צריכה להיות בבת אחת, ולא צריך דווקא בשפיכה אחת, אלא יכול גם בשני שפיכות, ולאו דווקא אחד אחרי השני, אלא גם כשיש הפסק, מועיל, ולכן אדם שפותח ברז עם מים, אם עושה את זה בכמה שפיכות, מועיל, אבל יותר מזה לכתחילה לא ראוי, השו"ע מוסיף, שכל מה שלמדנו שנטילה לחצאין לא מועילה, זה רק בנטילה ראשונה, שהרי למדנו בשיעור הקודם, שנט"י צריך ליטול בשני שפיכות, השפיכה הראשונה היא מטהרת את הידיים, אבל המים נטמאים מהידיים הטמאות, ועל זה באה השפיכה השנייה כדי לסלק את המים הראשונים שנטמאו, ועל זה אומר השו"ע, שאת השפיכה השנייה אפשר לעשות בשני פעמים, כי עיקר הנטילה היא הראשונה ולא השנייה.

סעיף ד'
אדם שנטל את ידו האחת, ובעוד ידו רטובה נגע בידו השניה שאינה נטולה, היד השנייה נטמאת, שהרי למדנו, שבשעה שנוטלים את היד, המים נטמאים מהיד אא"כ מדובר ברביעית מים, אבל בכמות מים פחותה מרביעית, המים נטמאים מהיד, ולכן לא יועיל שישפוך פעם שנייה כיון שהשפיכה השנייה מועילה לטהר את היד רק מהמים שנטמאו מחמת היד, אבל אינה מועילה לטהר את היד ממים שנטמאו מחמת סיבה אחרת, וגם כשנטמאו מחמת היד השנייה, וינגב ידיו ויטלם שוב, והעצה היא ליטול מרביעית ע"י אדם אחר, ואם אין אדם אחר יטלם בעצמו מרביעית.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן