הלכה למעשה לשבת קודש


הלכות שבת

חידה: היכן מצאנו שמעידים עדות בשבת? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ז' (חלק 1)

הלכות שבת - בעניני טעות בתפילת שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הלכות שבת

אמא לא נמצאת בבית, מי ידליק את נרות שבת? האבא או הבת בת 12.5?

הלכות שבת - בעניני הדלקת נרות לשבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הלכות שבת

חידה: היכן מצינו על אדם ששכח משהו והוא קיבל קנס לכל ימי חייו?

הלכות שבת - בעניני הדלקת נרות לשבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הלכות שבת

מתי כתוב במשנה ברורה שיש להימנע מלהרים תינוק בבית?

הלכות שבת - בעניני ההתארגנות לשבת שו"ע סימן רס"ב - עם הרב יונה פיינהנדלר

הלכות שבת

חידה: היכן מצינו שאדם מתפלל מנחה ומבטל מצוות עשה מן התורה? בוא נראה אתכם יודעים…

הלכות שבת - בעניני תוספת שבת, שו"ע סימן רס"א - עם הרב יונה פיינהנדלר

הלכות שבת

מה החזון איש היה שם בתוך מעטפה ופעם בשבוע היה שורף? בוא נראה אתכם יודעים..

הלכות שבת - בעניני ההכנות לשבת, סימן ר"ס - עם הרב יונה פיינהנדלר

הלכות שבת

הלכות שבת – בענייני הדלקת נרות לשבת – עם הרב יונה פיינהנדלר

חידה: איך יכול להיות שבאמצע סעודת שבת האישה קמה ומברכת להדליק נר של שבת?

הלכות שבת

חובת לבישת בגדי שבת

מהכתוב בנביא: "וקראת לשבת עונג… וְכִבַּדְתּוֹ", דרשו חז"ל שיש לכבד את השבת בלבישת בגדים מיוחדים לשבת, שאינם כבגדי החול; ויש

הלכות שבת

כלים חד פעמיים משומשים – האם הם מוקצה?

כלי שלם שהושלך לאשפה אינו נעשה בכך 'מוקצה' ומותר לטלטלו בשבת, אולם כלים חד־פעמיים שבזמננו, אשר הדרך להשליכם לאשפה –

הלכות שבת

האם מותר לספר בשבת על חפץ שנרכש במהלך השבוע החולף?

והאם מותר לדבר על עשיית מלאכה בעתיד לצורך מצוה?

הלכות שבת

האם מותר לערוך הגרלה ב'מתמידים' בשבת?

והאם מותר להטיל גורל על 'עליה לתורה'?

הלכות שבת

באיזה אופן ניתן להניח פסולת על צלחת בשבת?

והאם מותר להניח מגבת על מים שנשפכו על הרצפה?

הלכות שבת

כיצד ניתן לנקות בשבת בגד שהתלכלך בבוץ?

והאם מותר להסיר קילופי עור שנשרו מהקרקפת על החליפה?

הלכות שבת

האם מותר לשפשף את החניכיִם בשבת?

והאם מותר להוציא קוץ שנתחב בבשר?

הלכות שבת

האם מותר לברור פסולת עם חלק מהתערובת?

ובאיזה אופן ניתן להסיר את התוית שעל גבי החלה?

הלכות שבת

מדוע אסור להרים עציץ בשבת?

והאם מותר לגוררו על גבי קרקע?

הלכות שבת

האם מותר לטלטל את מֵכל האשפה בשבת?

והאם מותר למעוך את הפסולת כדי לפנות מקום לפסולת נוספת?

הלכות שבת

באיזה אופן אסורה צביעת מאכל או משקה בשבת?

והאם מותר לטבול פרוסת חלה בסלט חזרת?

הלכות שבת

שבת קייצית – האם מותר להחזיר להקפאה קופסת גלידה שנמסה?

על כך ועוד בפרק זה שהוא כהמשך למלאכת דש ובו דיני הקפאת מים ושאר משקין ואוכלין בשבת

הלכות שבת

האם מותר לנשוף בפה כדי להוציא קליפות מבין הבוטנים?

והאם מותר לנער מפה עם פירורים במקום שיש רוח?

הלכות שבת

קוביות קרח: כל מה שצריך לדעת ולהזהר בשימוש בקרח בשבת

כהמשך לדינים שהובאו מדיני סוחט מובא פרק זה של הפשרת קרח בשבת

הלכות שבת

האם עובר על איסור סוחט באכילת אשכולית עם סוכר בכפית?  ומה הדין באכילת מלון עם כפית?

על כך ועוד בפרק רביעי מהלכות סוחט, ובו דיני סוחט באכילת פירות

הלכות שבת

האם מותר להתנגב בשבת במגבת שאינה נקיה?

 והאם מותר לגרוף מים שנשפכו על המפה?

הלכות שבת

באיזה אופן מותר להסתרק בשבת?

והאם מותר לחכך בשערות הזקן?

הלכות שבת

מה בין לימון בכוס קולה לבין לימון בסלט?

על כך ועוד בפרק שני זה של דיני איסור סוחט והיתר סחיטה לתוך אוכל

הלכות שבת

האם מותר לסחוט חצי לימון לתוך כוס קולה קרה בשבת?

הרב יצחק פוליטנסקי סחיטת משקה מפרי אחת מתולדותיו של מלאכת דש היא איסור סוחט, אשר בדומה לפעולת הדישה, שבה מנתקים

הלכות שבת

האם מותר לרסק גלולת תרופה בשבת? וממה צריך להזהר כאשר בוץ נדבק למגפיים?

על כך ועוד בפרק שלישי זה ובו טוחן בדבר שאינו גידולי קרקע והיתר טוחן אחר טוחן