הדף היומי בהלכה ראשי הרב זילברשטיין שליט"א

דף היומי בהלכה ה' תמוז התשע"ז

הדף היומי בהלכה – 'דרשו' מגיש שיעור מרתק בן 5 דק' בממוצע מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א על סדר הלימוד

האם עדיף להתפלל שמונה עשרה בציבור או להקפיד על סמיכת גאולה לתפילה?

האם עדיף להתפלל שמונה עשרה בציבור או להקפיד על סמיכת גאולה לתפילה?

הדף היומי בהלכה ה' בתמוז סימן רל"ו סעיף ג' עד סימן רל"ח סעיף ב'
האם מותר להכריז על "יעלה ויבוא" לאחר קדיש שלפני שמונה עשרה?

האם מותר להכריז על "יעלה ויבוא" לאחר קדיש שלפני שמונה עשרה?

הדף היומי בהלכה ד' בתמוז מתחילת סימן רל"ו עד סעיף ג'
באיזה אופן שיכור נחשב כאנוס לענין קריאת שמע?

באיזה אופן שיכור נחשב כאנוס לענין קריאת שמע?

הדף היומי בהלכה ג' בתמוז סימן רל"ה סעיף ג' עד סימן רל"ו

האם מותר להכריז על "יעלה ויבוא" לאחר קדיש שלפני שמונה עשרה?

הדף היומי בהלכה ד' בתמוז מתחילת סימן רל"ו עד סעיף ג'

באיזה אופן שיכור נחשב כאנוס לענין קריאת שמע?

הדף היומי בהלכה ג' בתמוז סימן רל"ה סעיף ג' עד סימן רל"ו

האם מותר ללמוד תורה לפני תפילת ערבית?

הדף היומי בהלכה ב' בתמוז סימן רל"ה מסעיף ב' עד סעיף ג'

האם מי שמסופק אם קרא קריאת שמע לפני הזמן צריך לקרוא שוב?

הדף היומי בהלכה א' בתמוז סימן רל"ה אמצע סעיף א' 'ואם הציבור' עד סעיף ב'

האם חייבים שיהיה מנין כשאומרים אשרי בתפילת מנחה?

הדף היומי בהלכה כ"ח בסיון סימן רל"ד מאמצע סעיף א' 'אין לומר' עד סימן רל"ה אמצע סעיף א' 'ואם הציבור'

מי שמתפלל מיד כשמסיים ללמוד האם צריך ליטול את ידיו שוב?

הדף היומי בהלכה כ"ז בסיון סימן רל"ג מסעיף ב' עד סימן רל"ד אמצע סעיף א' 'אין לומר'

באיזה אופן יש שמתירים להתפלל גם מנחה וגם ערבית מפלג המנחה?

הדף היומי בהלכה כ"ו בסיון סימן רל"ג מאמצע סעיף א' 'ועכשיו' עד סעיף ב'

להלכה, עד מתי אפשר להתפלל מנחה?

הדף היומי בהלכה כ"ה בסיון מתחילת סימן רל"ג עד אמצע סעיף א' 'ועכשיו'

האם מותר לאכול פירות לפני תפילת מנחה?

הדף היומי בהלכה כ"ד בסיון מסימן רל"ב אמצע סעיף ב' 'וי"א' עד סימן רל"ג

הדברים שאסור לעשות לפני תפילת מנחה

הדף היומי בהלכה כ"א בסיון סימן רל"ב אמצע סעיף ב' 'ואם התחיל' עד אמצע הסעיף 'וי"א'

מתי מן הראוי להתפלל מנחה קצרה?

הדף היומי בהלכה כ' בסיון מתחילת סימן רל"ב עד אמצע סעיף ב' 'ואם התחיל'