הדף היומי בהלכה ראשי הרב זילברשטיין שליט"א

דף היומי בהלכה ז' כסלו התשע"ח

הדף היומי בהלכה – 'דרשו' מגיש שיעור מרתק בן 5 דק' בממוצע מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א על סדר הלימוד

כיצד צריך לנהוג במקרה שלאחר הקידוש נוצר הכרח לאכול במקום אחר?

כיצד צריך לנהוג במקרה שלאחר הקידוש נוצר הכרח לאכול במקום אחר?

הדף היומי בהלכה ט' בכסלו - סימן רע"ב סעיף י' - סימן רע"ג סעיף א'
כשאין יין – האם עדיף לקדש על הפת או על משקה אחר?

כשאין יין – האם עדיף לקדש על הפת או על משקה אחר?

הדף היומי בהלכה ח' בכסלו - סימן רע"ב סעיף ט'
האם ניתן לקדש על יין לבן?

האם ניתן לקדש על יין לבן?

הדף היומי בהלכה ה' בכסלו - סימן רע"ב סעיף ד' - סוף סעיף ח'

כשאין יין – האם עדיף לקדש על הפת או על משקה אחר?

הדף היומי בהלכה ח' בכסלו - סימן רע"ב סעיף ט'

האם ניתן לקדש על יין לבן?

הדף היומי בהלכה ה' בכסלו - סימן רע"ב סעיף ד' - סוף סעיף ח'

יין שעמד בבקבוק פתוח במקרר – האם כשר לקידוש?

הדף היומי בהלכה ד' בכסלו- סימן רע"ב סעיף א' - סוף סעיף ג'

לאחר הקידוש התגלה שהגביע מכיל מים – האם צריך לקדש שנית?

הדף היומי בהלכה ג' בכסלו - סימן רע"א סעיף ט"ו- סוף הסימן

מדוע בקידוש של שבת בבוקר אין צורך שהמקדֵּש ישתה מהיין?

הדף היומי בהלכה ב' בכסלו - סימן רע"א סעיף י"ד

מהי הכרעת ההלכה בין 'השיעור הגדול' ל'שיעור הקטן'?

הדף היומי בהלכה א' בכסלו - סימן רע"א סעיף י"ג

מי שיש לו רק רביעית יין – ישתמש בה לקידוש או להבדלה?

הדף היומי בהלכה כ"ז בחשון - סימן רע"א סעיף י"א - סוף סעיף י"ב

האם ניתן לכסות את הפת בשעת הקידוש בכיסוי שקוף?

הדף היומי בהלכה כ"ו בחשון - סימן סימן רע"א סעיף ז'- סוף סעיף י'

האוכל בחול ומברך בשבת – האם צריך לומר 'רצה'?

הדף היומי בהלכה כ"ה בחשון - סימן רע"א סעיף ו'

מי ששמע קידוש מאחר אך לא שמע את ברכת הגפן – האם יצא ידי חובה?

הדף היומי בהלכה כ"ד בחשון - סימן רע"א סעיף ד'- סוף סעיף ה'

האם אשה יכולה להוציא אנשים ידי חובה ב'קידוש'?

הדף היומי בהלכה כ"ג בחשון - סימן רע"א סעיף ב' - סוף סעיף ג'

האם ניתן לצאת ידי חובת קידוש בשמיעה מפי קטן?

הדף היומי בהלכה כ' בחשון - סימן רע"א- סעיף א'

האם בשבת חנוכה אומרים 'במה מדליקין'?

הדף היומי בהלכה י"ט בחשון - סימן ע"ר

המנהג בימינו בנוגע לקידוש בבית הכנסת

הדף היומי בהלכה י"ח בחשון - סימן רס"ח סעיף י"ב- סוף הסימן

מי שאוחז ב'אלקי נצור' – האם יאמר 'ויכולו' עם הציבור?

הדף היומי בהלכה י"ז בחשון - סימן רס"ח סעיף ה'- סוף סעיף י"א

האם מותר לומר בשבת את 'תפילת השל"ה'?

הדף היומי בהלכה ט"ז בחשון - סימן רס"ח סעיף א'- סוף סעיף ד'

האם ניתן לכתחילה להתפלל ערבית בערב שבת לפני השקיעה?

הדף היומי בהלכה י"ג בחשון - סימן רס"ז

המוצא בשבת מציאה שהיא מוקצה – האם חייב לטלטלהּ?

הדף היומי בהלכה י"ב בחשון - סימן רס"ו סעיף י"ב- עד סוף הסימן