הדף היומי בהלכה ראשי הרב זילברשטיין שליט"א

דף היומי בהלכה ו' אדר התשע"ח

הדף היומי בהלכה – 'דרשו' מגיש שיעור מרתק בן 5 דק' בממוצע מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א על סדר הלימוד

האם מותר לחבוט בבגד מאובק בשבת?

האם מותר לחבוט בבגד מאובק בשבת?

הדף היומי בהלכה י"ז באדר - סימן ש"ב סעיף א'
מי שיש שבר בידו – האם רשאי לצאת לרשות הרבים עם 'משולש' להחזקת היד?

מי שיש שבר בידו – האם רשאי לצאת לרשות הרבים עם 'משולש' להחזקת היד?

הדף היומי בהלכה י"ד באדר - סימן ש"א סעיף מ"ח- סוף הסימן
האם צריך להסיר את הבגדים מחבלי הכביסה לפני שבת?

האם צריך להסיר את הבגדים מחבלי הכביסה לפני שבת?

הדף היומי בהלכה י"ג באדר - סימן ש"א סעיף מ"ד- סעיף מ"ז

מי שיש שבר בידו – האם רשאי לצאת לרשות הרבים עם 'משולש' להחזקת היד?

הדף היומי בהלכה י"ד באדר - סימן ש"א סעיף מ"ח- סוף הסימן

האם צריך להסיר את הבגדים מחבלי הכביסה לפני שבת?

הדף היומי בהלכה י"ג באדר - סימן ש"א סעיף מ"ד- סעיף מ"ז

כיצד יש לנהוג כשתפילין נפלו על הרצפה בשבת?

הדף היומי בהלכה י"ב באדר - סימן ש"א סעיף מ"א- סעיף מ"ג

האם יש איסור עשיית 'אהל' בחבישת כובע בשבת?

הדף היומי בהלכה י"א באדר - סימן ש"א סעיף ל"ט- סעיף מ'

באיזה אופן מותר לעטות כפפות ברשות הרבים?

הדף היומי בהלכה י' באדר - סימן ש"א סעיף ל"ו- סעיף ל"ח

התעטפות במגבת ברשות הרבים לאחר הטבילה במקוֶה

הדף היומי בהלכה ז' באדר - סימן ש"א סעיף ל"ב- סעיף ל"ה

האם מותר לקפל חלקה התחתון של החליפה ברשות הרבים?

הדף היומי בהלכה ו' באדר - סימן ש"א סעיף ל'- סעיף ל"א

מה הם 'דרכי האמורי'?

הדף היומי בהלכה ה' באדר - סימן ש"א סעיף כ"ו- סעיף כ"ט

האם מותר לומר לגוי לנסוע בשבת לצדיק כדי לבקשו שיתפלל על חולה?

הדף היומי בהלכה ד' באדר - סימן ש"א סעיף כ"ה

האם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם תווית של מכבסה?

הדף היומי בהלכה ג' באדר - סימן ש"א סעיף כ"ג - סעיף כ"ד

המשמעות ההלכתית של תחבושת אלסטית לעומת תחבושת רגילה

הדף היומי בהלכה ל' בשבט- סימן ש"א סעיף כ"א- סעיף כ"ב

האם ניתן לצאת לרשות הרבים בשבת עם כסא גלגלים?

הדף היומי בהלכה כ"ט בשבט- סימן ש"א סעיף י"ז- סעיף כ'

האם מותר ללבוש בשבת מעיל ניילון על גבי המעיל הרגיל?

הדף היומי בהלכה כ"ח בשבט- סימן ש"א סעיף י"ג- סעיף ט"ז

באיזה אופן ניתן לטלטל מפתח על ידי חיבורו לחגורה?

הדף היומי בהלכה כ"ז בשבט- סימן ש"א סעיף י"א- סעיף י"ב

הקושר חפץ לרגליו ויוצא לרשות הרבים – האם עובר באיסור 'הוצאה'?

הדף היומי בהלכה כ"ו בשבט- סימן ש"א סעיף ח'- סעיף י'

מי שרגלו מגובסת – האם רשאי לצאת לרשות הרבים עם נעל אחת בלבד?

הדף היומי בהלכה כ"ג בשבט- סימן ש"א סעיף ז'

איזה חלק בקידוש של ליל שבת מרפא את העיניים?

הדף היומי בהלכה כ"ב בשבט- סימן ש"א סעיף א'- סעיף ו'

האם נשים מצוּות בסעודת 'מלוֶה מלכה'?

הדף היומי בהלכה כ"א בשבט- סימן ש'