הדף היומי בהלכה ראשי הרב זילברשטיין שליט"א

דף היומי בהלכה ב' טבת התשע"ט

הדף היומי בהלכה – 'דרשו' מגיש שיעור מרתק בן 5 דק' בממוצע מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א על סדר הלימוד

גזיזת ציפורניים בשיניים בשבת

גזיזת ציפורניים בשיניים בשבת

ה' בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- סעיף א'
האם מותר להיכנס לספינה בשבת?

האם מותר להיכנס לספינה בשבת?

ד' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ז- סוף הסימן
האם מותר להשיט חפצים במים?

האם מותר להשיט חפצים במים?

ג' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ה'- סעיף ו'

האם מותר להיכנס לספינה בשבת?

ד' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ז- סוף הסימן

האם מותר להשיט חפצים במים?

ג' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ה'- סעיף ו'

מדוע אסור להפריש חלה בשבת?

ב' בטבת תשע"ט - סימן של"ט מאמצע סעיף ד' עד "ולא חולצין"- סוף הסעיף

האם מותר לערוך חתונה בערב שבת?

א' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ד' עד "ולא חולצין"

באיזה בריכה מותר לשחות בשבת?

כ"ח כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף ח'- סימן של"ט- סעיף ג'

האם מותר בשבת לשחק 'חמש אבנים'?

כ"ז כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף ג' - ז'

גוי בא לנגן בשבת שבע ברכות – האם לאפשר לו זאת?

כ"ו כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף ב'

האם מותר לשטוף רצפה בשבת?

כ"ד כסלו תשע"ט- סימן של"ז סעיף ג'- סוף הסימן

ניקוי הרצפה בשבת

כ"א כסלו תשע"ט- סימן של"ז סעיף ב'

למי אסור להישען על עצים בשבת?

כ' כסלו תשע"ט- סימן של"ו מאמצע סעיף י"ג "ואם נעץ בו יתד"- סימן של"ז סעיף א'

תלישת ענפים ופירות מעץ שהתייבש

י"ט כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף י"ב - אמצע סעיף י"ג "ואם נעץ בו יתד"

האם מותר בשבת להניח פרחים בתוך מים?

י"ח כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף ט'- סעיף י"א

האם מותר להרים עציץ בשבת?

י"ז כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף ד'- סעיף ח'

נטילת ידיים על עשבים בשבת

י"ד כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף ב'- סעיף ג'

מדוע אסור להישען על עץ בשבת?

י"ג כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף א'

פירות שהתפזרו ברצפה בשבת האם מותר לאסוף אותם?

י"ב כסלו תשע"ט- סימן של"ה סעיף ב'- סוף הסימן

הצלת יין מתוך חבית שנשברה בשבת

י"א כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף כ"ז- סימן של"ה סעיף א'רשויות שבת, מבוי מפולש, בור ואשפה ברשות הרבים ועוד - סימנים שמ''ה - שס''ה
דיני עירובין לעיר, שיתוף בעירוב, ברכת עירוב ועוד - סימנים שס''ו - שצ''ה
תחומין, דין היוצא חוץ לתחום, דין ארבע אמות לכל אדם ועוד - סימנים שצ''ו - ת''ז
עירובי תחומים, מקום נתינת העירוב, המערב ברבים ועוד - סימנים ת''ח - תט''ז
ראש חודש, עשיית מלאכה בר''ח, סדר התפילה וקריאת התורה ועוד - סימנים תי''ז - תכ''ח
פסח, בדיקת וביעור חמץ, הגעלת כלים, אפית מצות ועוד - סימנים תכ''ט - תס''א
איסור מלאכה בער''פ, ליל הסדר, סדר התפילות וספירת העומר ועוד - סימנים תס''ב - תצ''ד
מלאכות האסורות ביום טוב, עירוב תבשילין, שמחת יום טוב ועוד - סימנים תצ''ה - תקכ''ט
חול המועד, כתיבה, גילוח אירוסין ונישואין בחול המועד ועוד - סימנים תק''ל - תקמ''ח
תשעה באב, תשעת הימים, סעודה המפסקת, ברית מילה בתשעה באב, ועוד - סימנים תקמ''ט - תקס''א
תענית, תפילת עננו, תענית ציבור, רחיצת הפה בתענית, ועוד - סימנים תקס''ב - תק''פ
ראש השנה, תקיעת שופר, תענית בראש השנה, עשרת ימי תשובה, ועוד - סימנים תקפ''א - תר''ג
יום הכיפורים, מנהג הכפרות, וידוי, איסור רחיצה ועוד - סימנים תר''ד - תרכ''ד
סוכה, ישיבת סוכה, דברים הפוסלים ועוד - סימנים תרכ''ה - תרמ''ד
לולב, ד' מינים, זמן נטילת לולב, הידור מצווה ועוד - סימנים תרמ''ה - תרס''ט
חנוכה, הדלקת הנר, סדר הברכות, קריאת התורה, ועוד - סימנים - תר''ע - תרפ''ה
מגילה, כרכים המוקפים, סעודת פורים, מצוות היום ועוד - סימנים תרפ''ו - תרצ''ז