הדף היומי בהלכה ראשי הרב זילברשטיין שליט"א

דף היומי בהלכה ו' ניסן התשע"ח

הדף היומי בהלכה – 'דרשו' מגיש שיעור מרתק בן 5 דק' בממוצע מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א על סדר הלימוד

האם מותר לאדם לטייל בשבת בגינתו כאשר כוונתו לבדוק את מצבהּ?

האם מותר לאדם לטייל בשבת בגינתו כאשר כוונתו לבדוק את מצבהּ?

הדף היומי בהלכה י"ט בניסן - סימן ש"ה סעיף כ"ג - סימן ש"ו- סעיף א'
מדוע אסורה החליבה בשבת?

מדוע אסורה החליבה בשבת?

הדף היומי בהלכה י"ח בניסן - סימן ש"ה סעיף כ' - סעיף כ"ב
האם מותר להשתמש בשבת בבעלי חיים מאולפים?

האם מותר להשתמש בשבת בבעלי חיים מאולפים?

הדף היומי בהלכה י"ז בניסן - סימן ש"ה סעיף י"ח - סעיף י"ט

מדוע אסורה החליבה בשבת?

הדף היומי בהלכה י"ח בניסן - סימן ש"ה סעיף כ' - סעיף כ"ב

האם מותר להשתמש בשבת בבעלי חיים מאולפים?

הדף היומי בהלכה י"ז בניסן - סימן ש"ה סעיף י"ח - סעיף י"ט

באיזו צורה צריך להחזיק את שרשרת הרֶסֶן בשבת?

הדף היומי בהלכה ט"ז בניסן - סימן ש"ה סעיף י"ב - סעיף י"ז

לחמוֹר קר גם בתמוז – האם יש לכך משמעות הלכתית?

הדף היומי בהלכה י"ג בניסן - סימן ש"ה סעיף ח'- סעיף י"א

האם נשים מצוּות במצוַת 'שביתת בהמתו'?

הדף היומי בהלכה י"ב בניסן - סימן ש"ה מאמצע סעיף א' "ופרד וחמור וסוס"- סעיף ז'

האם יתכן שגר תושב חייב בשמירת שבת?

הדף היומי בהלכה י"א בניסן - סימן ש"ד סעיף ב' עד סימן ש"ה אמצע סעיף א' "ופרד וחמור וסוס"

כלפי איזה גוי יש איסור 'אמירה לגוי' מדאורייתא?

הדף היומי בהלכה י' בניסן - סימן ש"ד מאמצע סעיף א' "ומ"מ אם היה עושה"- סוף הסעיף

האם מותר ל'גר תושב' לחלל שבת בביתו של ישראל?

הדף היומי בהלכה ט' בניסן - סימן ש"ד סעיף א'- עד אמצע סעיף א' "ומ"מ אם היה עושה"

באיזו מברשת שיער ניתן להשתמש בשבת?

הדף היומי בהלכה ו' בניסן - סימן ש"ג סעיף כ"ה- סוף הסימן

האם ניתן להשתמש בשטר כסף כ'סִימָנִיָּה' בשבת?

הדף היומי בהלכה ה' בניסן - סימן ש"ג סעיף י"ט- סעיף כ"ה

איזה רחוב נחשב לרשות הרבים מדאורייתא?

הדף היומי בהלכה ד' בניסן - סימן ש"ג סעיף י"ז- סעיף י"ח

האם מותר לחגור 'גארטל' ברשות הרבים?

הדף היומי בהלכה ג' בניסן - סימן ש"ג סעיף ט"ו- סעיף ט"ז

בגד שאינו מתאים לגיל – האם מותר ללובשו בשבת רשות הרבים?

הדף היומי בהלכה ב' בניסן - סימן ש"ג סעיף י'- סעיף י"ד

האם מותר לצאת לרשות הרבים עם פיסות פלסטיק ליישור הצווארון?

הדף היומי בהלכה כ"ח באדר - סימן ש"ג סעיף ג'- סעיף ט'

באיזה מקרה יש חובה הלכתית להסתכל במראָה?

הדף היומי בהלכה כ"ז באדר - סימן ש"ב סעיף י"ג- סימן ש"ג סעיף ב'

האם מותר לנגב בשבת כלים רבים במגבת כלים אחת?

הדף היומי בהלכה כ"ו באדר - סימן ש"ב סעיף י"א- סעיף י"ב

האם מותר לשפוך מים לתוך דלי שיש בו בגדים?

הדף היומי בהלכה כ"ה באדר - סימן ש"ב סעיף י'

האם יש איסור לכבס בגד נקי לחלוטין?

הדף היומי בהלכה כ"ד באדר - סימן ש"ב מאמצע סעיף ט' "אבל בגד שיש עליו"- סוף הסעיף