הדף היומי ראשי מאת הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

דף היומי ו' אדר התשע"ח

דרשו מגיש: שיעורי דף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א