צור קשר

פניות על מבחנים, מלגות, עדכון כתובת וכדו' יש להפנות למייל:

דרשו -קרן עולמית לעידוד וחיזוק לימוד התורה

להלן השלוחות במוקד דרשו:

 • לבירור ציונים במוקד הממוחשב – שלוחה 1
 • לבירור קוד אישי באמצעות מספר זהות – כוכבית
 • לפרטים אודות מועדי המבחנים הבאים והחומר הנלמד – שלוחה 2
 • למבחני הדף היומי ההלכה והמוסר – שלוחה 3
 • למחלקת בני הישיבות – שלוחה 4
 • לספרי דרשו – שלוחה 5
 • למענה באידיש – שלוחה 6
 • להנהלת חשבונות – שלוחה 7
 • למוקד הישיבה של ארגון אחינו – שלוחה 8
 • לתרומות – שלוחה 9
 • למזכירות – שלוחה 0