צור קשר
דרשו -קרן עולמית לעידוד וחיזוק לימוד התורה

רח' הקבלן 45, ירושלים
כתובת למשלוח דברי דואר: ת.ד. 43064 ירושלים
מייל: [email protected]
טלפון: 02-5609000 | פקס: 02-6540269
קו השיעורים והמידע 077-2222666 או 4992*

לבירור ציונים במוקד הממוחשב - שלוחה 1
לבירור קוד אישי באמצעות מספר זהות - כוכבית 
לפרטים אודות מועדי המבחנים הבאים והחומר הנלמד
- שלוחה 2
למבחני הדף היומי ההלכה והמוסר - שלוחה 3
למחלקת בני הישיבות - שלוחה 4
לספרי דרשו - שלוחה 5
למענה באידיש - שלוחה 6
להנהלת חשבונות - שלוחה 7
למוקד הישיבה של ארגון אחינו - שלוחה 8
לתרומות - שלוחה 9
למזכירות - שלוחה 0

 
דרשו -קרן עולמית לעידוד וחיזוק לימוד התורה

רח' הקבלן 45, ירושלים
כתובת למשלוח דברי דואר: ת.ד. 43064 ירושלים
מייל: [email protected]
טלפון מוקד דרשו: 02-5609000 | פקס: 02-6540269
קו השיעורים והמידע 077-2222666 או 4992*

להלן השלוחות במוקד דרשו:
לבירור ציונים במוקד הממוחשב – שלוחה 1
לבירור קוד אישי באמצעות מספר זהות – כוכבית 
לפרטים אודות מועדי המבחנים הבאים והחומר הנלמד
– שלוחה 2
למבחני הדף היומי ההלכה והמוסר – שלוחה 3
למחלקת בני הישיבות – שלוחה 4
לספרי דרשו – שלוחה 5
למענה באידיש – שלוחה 6
להנהלת חשבונות – שלוחה 7
למוקד הישיבה של ארגון אחינו – שלוחה 8
לתרומות – שלוחה 9
למזכירות – שלוחה 0