הדף היומי בהלכה
תוכנית קנין הלכה
תוכניות הדף היומי


תוכנית 'הדף היומי בהלכה' נחשבת לתוכנית הדגל של \'דרשו\'. במסגרתה נלמדים מדי חודש כ-22 עמודים של משנה ברורה עם השו"ע, וכן לימוד בספרי המוסר של מרנא החפץ חיים.


תוכנית 'קניין הלכה' מורכבת משני מסלולי לימוד. המסלול הראשון כולל את לימוד הלכות שבת, נדה, בשר בחלב, תערובות, מליחה, פסח ושביעית, ובמסלול השני שמיועד למי שכבר סיימו בהצלחה מרובה את המסלול הראשון, לומדים בין היתר את הלכות מקוואות, ריבית, עירובין, סת"ם ועוד. 


בנוסף לתכנית "קנין תורה" - המבחנים החודשיים בדף היומי בתכנית זו מגוון מסלולים ללימוד ובחינה
תוכנית קנין משניות | תוכנית קנין ש"ס


תכנית קנין חכמה
תוכניות עונתיות
תוכניות בני הישיבות


במסגרת התכנית יילמדו פרקי חכמה ומוסר מספריהם של גאוני הדורות הראשונים


נוסף על התוכניות הקבועות של 'דרשו', מפעיל הארגון גם מספר תוכניות עונתיות, בהתאם לצורך ועל פי החלטת הנהלת הארגון. 
סדר הכנה | קנין שבת | קנין סוכה | קנין שביעית


לצד מסלולי הלימוד בהלכה ובדף היומי, מפעיל 'דרשו' גם שלוש תוכניות ייעודיות לישיבות הקדושות בארץ ובעולם: תוכנית תלמודו בידו, תוכנית דרשו בוקר ותוכנית מקדשי שביעי