מדוע ראוי לשטוף את הפה בבוקר ?

ג' באדר ב' תשפ"ב- סימן ד'-סעיף ב'- סעיף ז'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

היכן צריך להיזהר שלא לגעת לפני נטילת ידיים?האם יש רוח רעה לילדים קטנים ?ומה הדין לגבי רביעית לנטילת ידיים שחרית?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות 'הנהגת אדם בבוקר' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ד' סעיפים ב' – ז']  

הטעמים לנטילת ידיים בבוקר

חז"ל תיקנו שצריך ליטול ידיים בהשכמת הבוקר ולברך על נטילה זו, ושני טעמים נאמרו בזה, הרא"ש אומר, כיוון שבמשך הלילה בוודאי אדם נגע במקומות המטונפים שבגוף, במקומות המכוסים, לכן כאשר קם בבוקר, צריך ליטול ידיו לקריאת שמע ולתפילה, אבל בשם הרשב"א מובא, שטעם נטילה זו הוא משום שבבוקר אדם נעשה כברייה חדשה, וכמו שכאשר הכהן היה נכנס לעבוד בבית המקדש, היה מקדש ידיו מהכיור, כך כל אדם שקם בבוקר לעבודת הבורא, צריך ליטול ידיו ולברך עליהם, ומטעם זה גם מברכים בבוקר 'אשר יצר', כיוון שנעשה אדם חדש בבוקר, והקדוש ברוך החזיר לו את נשמתו, וכתב הפרי מגדים, שאדם שהיה ער במשך כל הלילה, לא יברך בבוקר ברכת 'אשר יצר', שהרי לא נעשה כברייה חדשה.

נטילת ידיים משום רוח רעה

טעם נוסף לנטילת ידיים בשחרית, הוא משום רוח רעה השורה על הידיים, ולכן צריך ליטול את ידיו ג' פעמים לסירוגין, דהיינו, על יד ימין ואחר כך על יד שמאל, וחוזר חלילה, ורק באופן הזה הרוח רעה מסתלקת מהידיים, ובאמת לפי הטעמים שהזכרנו קודם, מספיק פעם אחת, אבל לפי הטעם של רוח רעה, צריך דווקא ג' פעמים, ומובא בשם הגר"א, שצריך ד' פעמים, ג' פעמים להעביר את הרוח רעה, והפעם הד', כדי להעביר את המים שנטמאו מכח הרוח רעה.

הדחת הפה בבוקר

ראוי לאדם להדיח את פיו בבוקר, משום שמזכיר שמות הקדושים בתפילה ובקריאת שמע.

נגיעה באברים שעל פניו ובמאכלים לפני נטילת ידיים

לפני שאדם נטל את ידיו בבוקר, לא יגע בפה, באוזניים, באף, בעיניים, כי הידיים לפני נטילתם יש בהם עדיין רוח רעה, והם מזיקים לאברים האלו, ואדם שנגע במאכל לפני נטילת ידיים, צריך לשפוך מים על המאכל כדי לטהר אותו מהרוח רעה שמפסידה את המאכל, וכן לקטנים יש רוח רעה, וצריך ליטול להם את הידיים, אבל גוי אינו מספיק קדוש בכדי שיהיה בו רוח רעה.

נגיעה בשיכר לפני נטילת ידיים

לא יגע אדם בגיגית שיכר לפני נטילת ידיים, כיוון שזה מזיק לשיכר.

רביעית לנטילת ידיים

אין צריך רביעית לנטילת ידיים לתפילה, אבל לכתחילה טוב שייטול ברביעית.

דברים המעכבים בנטילת ידיים

טוב להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים לנטילת לסעודה, אבל לא מעכב לא כלי ולא כח גברא ושאר הדברים הפוסלים בנטילת ידיים לסעודה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן