מדוע תפילין שכתבם קטן פסולות ?

י"ח אב-סימן ל"ח- סעיף י"ב- סימן ל''ט אמצע סעיף א' ''או מומר''
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד ינהג אדם שיש לו סכום כסף שמספיק או לקניית מזוזה או לקניית תפילין?ומדוע בימינו הדין שונה? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ח סעיף י"ב –  סימן ל"ט סעיף א']  

קניית תפילין קודמת לקניית מזוזה

אדם שיש לו סכום מסוים של כסף, ויש לפניו שתי אפשרויות, או לקנות מזוזה, או לקנות תפילין, יבחר בתפילין ולא במזוזה, ומבאר המשנה ברורה שתי טעמים בזה:

א. תפילין זה מצוה שבגופו ממש, והמזוזה היא מצוה שבדירה ולא בגופו.

ב. תפילין קדושתם חמורה יותר ממזוזה.

ואומר המשנה ברורה, שזה הכל באותם זמנים שהיו מניחים תפילין כל היום, אבל בזמננו שמניחים תפילין רק בשעת קריאת שמע ותפילה, לזמן מועט כזה, יכול לשאול תפילין מאדם אחר, ואינו צריך לקנות, ובכסף שיש לו, יקנה מזוזה, שהרי אינו יכול לשאול מזוזה מאדם אחר, משום שהיא קבועה בביתו.

הנחת תפילין שכתבם קטן

תפילין שכתב אותם, עבד, אשה, או קטן אף על פי שהגיע לחינוך, אבל אם לא הביא שתי שערות, פסול, משום שנאמר, 'וקשרתם וכתבתם', מי שחייב בקשירה, יכול לכתוב, ומי שאינו חיי בקשירה, אינו יכול לכתוב, ומכיוון שזה דין דאורייתא שקטן אינו יכול לכתוב תפילין או ספרי תורה או מזוזה, אנחנו צריכים ודאות שהוא הביא שתי שערות, מלבד זאת שצריך להגיע לכלל שנים, ואם אי אפשר לבדוק האם הביא שתי שערות, צריך שנתמלא זקנו, רוב שנותיו, או שיש בו סימני סריס.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן