איך יוצרים את האות שי"ן שעל גבי התפילין של ראש ?

י"ב תמוז- סימן ל"ב- סעיף מ"א-סעיף מ"ב
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע על גבי התפילין של ראש יש אות שי"ן בעלת שלשה ראשים מצד אחד, ואות שי"ן בעלת ארבעה ראשים מצד שני? ומה הדים אם עשה רק אות שי"ן אחת? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיפים מ"א – מ"ב]  

שיעור אורך ורוחב הבתים

אין שיעור לאורך ולרוחב ולגובה הבתים של התפילין, ורק צריך שיהיו מרובעות, ובכל זאת מבואר במשנה ברורה, שלכתחילה יעשה אותם לא פחות מאצבעיים, דהיינו, שתי אצבעות של אגודל, ואם עשה פחות מאצבע, מובא בשם העולת תמיד, שזה מעכב אפילו בדיעבד.

יצירת האות שי"ן שעל גבי תפילין של ראש

השי"ן של התפילין, אינו נעשה באופן שמדביקים עור על גבי הבית, ואם עשה כן, פסול, אלא עושים את השי"ן באופן כזה, שמקמטים את הבית של התפילין עד שמקבלים את האות שי"ן, ומבואר, שלא צריך שהשי"ן תהיה בכתב אשורית, אלא אפילו שיש בה צורת שי"ן, כשר, ובכל זאת, יש שמהדרים, שהשי"ן הזאת תהיה כשרה לכתיבת תפילין ומזוזות, ומבואר במשנה ברורה, שיש סופרים, שיש להם מסגרת, שבתוכה יש את האות שי"ן, והם חוקקים אותו בתוך הבית, אבל זה לא טוב, משום 'חק תוכות', והרי צריך לכתוב את האות, ולא לחקוק אותה.

החילוק בין השי"ן הימנית לבין השי"ן השמאלית

האות שי"ן שבתפילין, היא משני הכיוונים, גם מצד ימין של הבית שבתפילין של ראש, וגם מצד שמאל, אבל יש הבדל ביניהם, בצד הימני, השי"ן מורכב משלשה ראשים, ואילו בצד השמאלי, השי"ן מורכב מארבעה ראשים, והעניין בזה, מובא בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו' בשם הב"ח, שהשי"ן בצד השמאלי של התפילין, היא כנגד השי"ן שבלוחות, ובלוחות, זה לא היה כתיבה של האות שי"ן, אלא חקיקה, ובכדי לחקוק שי"ן שיש בו שלשה ראשים, צריך לעשות ארבעה ראשים, שאז ביניהם יש חקיקה של שי"ן בעלת שלשה ראשים, ובדווקא מהצד השמאלי, כיוון שזה בצד הימני של מי שעומד מול האדם המניח תפילין, והעניין בזה, מובא כאן בהערה בשם האליה רבה, כיוון שהימין של המניח תפילין זה הקב"ה, והקב"ה עומד מול המניח, ולכן צריך שהימין של הקב"ה כביכול, יהיה בצד של האות שי"ן בעלת הארבעה ראשים, ובכל זאת, אם הפך ביניהם, ועשה את השי"ן של הארבעה ראשים בצד הימני, ואת השלשה ראשים בצד השמאלי, זה לא נפסל, אבל אם עשה את שני השי"ן של שלשה ראשים, פסול, וכל שכן אם עשה שי"ן רק מצד אחד ולא בצד השני, שזה ודאי פסול.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן