מדוע צריך שיהיה הסופר ירא שמים מאוד בכתיבת התפילין ?

כ"ד בסיון תשפ"ב- סימן ל"ב-מסעיף כ' - אמצע סעיף כ''ג ''אבל אם היא''
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הטעם שצריך הסופר לעבור על הפרשה שכתב לתפילין לפני שממשיך בכתיבת הפרשה הבאה? ובמה צריך הסופר להיזהר כשלוקח את הדיו בקולמוס? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיפים כ' – כ"ג]  

דקדוק וזהירות בכתיבת התפילין

הסופר צריך לכתוב את המילים בשלימות, עם כל האותיות שבהם, גם אותיות כאלה שהם לא מעכבים את המשמעות, לדוגמא, 'אשר נשבע לאבותיך', המילה 'לאבותיך' עם וא"ו או בלי וא"ו, זה לא משנה את המשמעות, ואם חיסר אפילו אות אחת, ואפילו קוצו של יו"ד, כל הפרשיה פסולה, ולכן, הסופר צריך להיות מאוד ירא שמים, כי אם הוא לא דקדק בחסרות ויתרות, הוא מכשיל את הקונה שקנה את התפילין, שהרי הקונה מברך עליהם כל יום ברכה לבטלה, והוא גם חושב שהוא מניח תפילין, והוא קרקפתא דלא מנח תפילין, ועוד, שהסופר עובר על גזל, ולכן צריך להיזהר בזה.

בדיקת הפרשה שנכתבה

כל פרשה לאחר שכתב אותה, צריך הסופר לחזור עליה, ולראות שהוא כתב אותה בשלימות, כיוון שאם הוא ימשיך לפרשה הבאה, ואז התברר לו שהוא החסיר אות אחת בפרשה הקודמת, זה כבר מעוות לא יוכל לתקון, ואינו יכול לחזור ולכתוב את אותה האות שהחסיר בפרשה הקודמת, משום שצריך לכתוב את הפרשיות כפי הסדר שנכתבו בתורה.

כמות הדיו בקולמוס

כאשר הסופר מתחיל לכתוב, כל פעם שהוא לוקח דיו בקולמוס, צריך לבדוק שלא יהיה מדאי הרבה דיו, ובפרט לפני שהוא כותב את שם השם, הוא צריך לנסות שלא ייצא שם השם עם הרבה דיו, משום שהוא עלול לבוא לידי מחיקת השם, ולכן, צריך קודם על לכתוב מהמילה שלפני שם השם, ואז לכתוב את שם השם, ואם כבר כתובה המילה הקודמת, יעבור עליה שוב, ואז יכתוב את שם השם, ויש נידון, האם מותר לנסות את הקולמוס על שם השם שהוא כתב כבר מקודם, האם זה ביזיון לשם השם, או שמא כיוון שזה לצורך כתיבה, אין בזה ביזיון.

קריאת הפרשה לפני כתיבת שם השם

לפני שכותבים שם השם, צריך לקרוא את כל מה שהוא כתב לפני כן, כדי שלא יהיה מצב שהכתיבה הקודמת היא שלא כהלכתה, ונמצא ששם השם כתוב שלא כדין, ויצטרך לגנוז אותו, ובכך גורם לביזיון שם השם.

אות חסרה או יתרה בתפילין

אם נמצאה אות חסרה והשלים אותה, אין לו תקנה, כיוון שצריך שהתפילין ייכתבו כסדר שהם כתובים בתורה, ואם כתב אות אחת מיותרת, הדבר תלוי, אם על ידי שימחק את אותה אות, אותה מילה תיראה כמו שתי תיבות נפרדות, זה לא טוב, אבל אם אותה אות מיותרת היא בסוף או בתחילת תיבה, אין בזה בעיה, וכן אם צריך למחוק מילה שלימה, הדבר מותר בתנאי שזה לא ייראה כמו פרשה אחרת, שלא יהיה שם כמו ט' אותיות.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן