באיזה אופן מועילה הבחנה של קטן בכשרות האותיות ?

ט"ו בסיון תשפ"ב- מסעיף ט''ז עד אמצע הסעיף ''הא דמכשרינן''
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מועיל קטן גוי לעניין זה? ואלו אותיות צריך לכסות מעיני הקטן לדעת הסוברים שצריך לכסות את האותיות? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיף ט"ז]  

הכרעה בכשרות האותיות על פי הבחנת קטן

כאשר יש ספק בכשרות האותיות של הספר תורה, מראים את האות לקטן שאינו חכם ואינו טיפש, ואנו מכריעים לפי דבריו, וככלל צריך לדעת, שכאשר האות עצמה פסולה, לא יועיל מה שהקטן אומר שיש לה צורת אות, לדוגמא, אם רגל האל"ף הימנית לא מחוברת לחלק האמצעי של האל"ף, לא יועיל שיאמר הקטן אני רואה כאן אות אל"ף, משום שבאות עצמה יש פסול, ולקרוא לקטן מועיל כאשר האות נכתבה בכשרות והיא כשרה, אלא שהיא דומה לאות אחרת, לדוגמא, כאשר אנו מסופקים האם האות וא"ו יש לו אורך מספיק או שהוא דומה לאות יו"ד, בזה יש מקום לקרוא לקטן, וכן כ"ף שדומה לבי"ת, ומה שהלכה זו נוגעת לענייננו, הוא משום שהשולחן ערוך בסעיף הקודם, עסק בעניין רגל ימנית של האות ה"א שנפסקה ונמחקה, שאם נשאר בה כדי אות קטנה, הדין הוא שהאות כשרה, ואומר השולחן ערוך, שכל זה אמור באות ה"א, אבל באותיות כמו זי"ן, וא"ו, כ"ף סופית, או נו"ן סופית, שגם אם נשאר בהם אות קטנה, זה לא מספיק, כיוון שזה נראה כאות אחרת, לדוגמא, אם נשאר ברגל של הוא"ו כמו אות קטנה, אז הוא"ו יראה כאות יו"ד, ואם בנו"ן סופית נשאר רק כדי אות קטנה, זה לא מועיל, משום שזה נראה כאות יו"ד, ובזה קוראים לקטן ושואלים אותו מה הוא רואה, ובזה מועילה הבחנה של קטן.

הגדרת קטן שאינו חכם ואינו טיפש

הגדרת קטן שאינו חכם ואינו טיפש היא כך, לא חכם, הוא כאשר יראה את הפסוק 'בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ', הוא חכם, כי הוא יידע ש -' ואת הארץ' זה וא"ו, שהרי הוא יודע את הפסוק מהתחלה, ולכן צריך שיהיה לא חכם, דהיינו שלא יהיה חכם לחבר אותם למילים הקודמות, ולא טיפש, הכוונה שיודע להבחין בצורת האותיות עצמם.

הכרעה על ידי קטן גוי

שאלו את הרב אלישיב לגבי מקרה שהייתה בעיה בספר תורה, וקראו לקטן מהרחוב, ולאחר מכן התברר שהוא גוי, האם הבחנה של גוי מועילה או לא, וכמדומה שאמר הרב אלישיב, שרק קטן יהודי יכול להבחין בזה, ולא גוי.

כיסוי האותיות לפני ראיית הקטן

אין צורך לכסות לקטן את שאר האותיות כדי שיראה את האות שעליה נשאל, ומביא המשנה ברורה, שיש מי שאומר שצריך לכסות את האותיות אבל רק את הקודמות לאותה מילה, ולא את האותיות שבתוך המילה או שלאחריה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן