איזה אדם לא ראוי לכתחילה להיות לסופר ?

ז' בסיון תשפ"ב - סימן ל"ב- סעיף ד'- סעיף ה'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע צריך לכתוב כתיבה גסה? ומה דינם של תפילין שנכתבו ביד שמאל על ידי אדם שהוא ימני? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיפים ד'- ה']  

הקפת גוויל בכל אות

צריך שכל אות ואות תהיה מוקפת גוויל, שלא תיגע אות אחת בחברתה, ואפילו קוצו של יו"ד, דהיינו, הקוץ שנמצא בחלק השמאלי של האות יו"ד שנוטה כלפי מטה, צריך שיהיה מוקף גוויל באופן שלא יגע באות אחרת.

כתיבת האותיות בצורה מושלמת

צריך שכל אות ואות תהיה כתובה בצורה מושלמת, שלא יכתוב את האות כ"ף כמו אות בי"ת, או את האות נו"ן כמו האות זי"ן, וכן צריך לכתוב אותה עם התגים שלה, ובאותיות שעטנ"ז ג"ץ יש שלשה תגים לכל אות, ויכתוב כתיבה גסה שמחזיקה מעמד.

כתיבת האותיות ביד ימין

הכתיבה צריכה להיעשות דווקא ביד ימין, ואדם ימני שכתב ביד שמאל, הכתיבה פסולה, ואיטר שכותב ביד שמאל, הכתיבה כשרה, ומובא במשנה ברורה בשם הרמ"ע מפאנו, מעשה שהיה במצרים, בסופר שהיה מחזיק קולמוס בפיו וכותב, ומבואר, שהכתיבה הזאת פסולה, משום שצריך לכתוב דווקא ביד ימין, ואדם שכותב ביד אחת ושאר המלאכות ביד השנייה, מובא במשנה ברורה וכן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', שמכיוון שנחלקו בזה באיזה יד יכתוב, לכן ראוי לכתחילה שלא לקחת סופר כזה, ואם אי אפשר למצוא תפילין אחרות, יניחם בלי ברכה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן