מהו הדיו שבו כותבים את התפילין ?

ו' בסיון תשפ"ב - סימן ל"ב- סעיף ג'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דינם של תפילין שנכתבו בדיו שאינו שחור? ומה הדין באופן שזרק מיני זהב על הכתב עצמו? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ב סעיף ג']  

הרכב הדיו לכתיבת התפילין

ספר תורה שכתבו שלא בדיו, ייגנז, וכן כתוב בירושלמי, שצריך לכתוב ספר תורה בדיו, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', שיש ג' שיטות בראשונים, מה הכוונה לדיו, דעת הרמב"ם, שכל צבע שהוא שחור, נחשב לדיו, דעת הרא"ש, שצריך דווקא דיו, אלא שאפשר לערב בו גם מיני עפצים, אבל סתם צבע שחור, לא כשר לכתוב בו, דעת רבינו תם, שצריך חומר מסוים שהיה ידוע לכותבי הדיו, שהיה נעשה משמנים ושאר דברים, והשולחן ערוך פוסק, שיכתוב בדיו שחור, בין שיש בו מי עפצים, ובין שלא במי עפצים, ונראה לכאורה מדבריו, שהוא ודאי לא פסק כרבינו תם, שהרי רבינו תם סובר, שהדיו הוא מין ידוע לעושי הדיו, שהיה נעשה משרף עצים, ואילו כאן כתוב, שאפילו מיני עפצים גם אפשר, ולכאורה זה כמו שיטת הרא"ש, ומבואר ברמ"א, שלכתחילה יחמיר לכתוב בדיו העשוי בעשן עצים או שמנים שרויים במי עפצים, וזה לכאורה שיטת רבינו תם שסובר, שדיו זה דבר ידוע לעושי הדיו, שהיה נעשה משרף עצים.

צבע הדיו

צריך לכתוב דווקא בשחור, ולכן אם כתב בשאר מיני צבעים, פסול.

זרק מיני זהב על הדיו

אם זרק מיני זהב על הכתב עצמו, התפילין לא נפסלים, כיוון שהכתיבה התחתונה עשויה כדין, ולכן צריך להעביר את המיני זהב, והכתיבה התחתונה תהיה כשרה, אבל אם זרק צבע זהב על אות אחת מהאזכרות, אין לו תקנה, משום שאינו יכול להעביר את זה, שהרי אם יעביר, זה מוחק את השם.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן