מאיזה צד מתחיל להדליק נרות חנוכה לשיטת השולחן ערוך ?

כ"ה בטבת תשפ"ב- סימן תרע"ו- סעיף ה'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה היא שיטת הגר"א בעניין הדלקת נרות חנוכה?ומה היא העצה לצאת ידי כל השיטות?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות חנוכה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרע"ו סעיף ה']

סדר הדלקת נרות חנוכה

שיטת השולחן ערוך היא, שצריך להתחיל להדליק מהנר הימני, ומוסיף המשנה ברורה, שלפי שיטתו, לא משנה היכן הוא הניח את החנוכייה, בין אם הניח אותה בימין הפתח, בין אם הניח אותה משמאל הפתח, תמיד צריך להתחיל להדליק בלילה הראשון את הנר הימני, ובלילה השני, מתחיל להדליק את מהנר הנוסף, דהיינו, מהנר שלשמאל הנר הימני, ועובר לנר הימני, והביאור הלכה מבאר, שלפי השולחן ערוך, יש עניין גדול להדליק את הנרות באופן כזה שתמיד הוא פונה לצד ימין, ולכן, את הנר הנוסף הוא מניח משמאל לנר הראשון, כך שהוא הולך ומדליק משמאל לימין, ומתחיל מהנר הנוסף, ועובר לנר הימני, וכן, יש עוד עניין בזה להתחיל להדליק מהנר הנוסף, משום שהוא מורה על הנס, שהרי בתוספת הימים, מתווסף הנס, וכן כשמתחיל משמאל ועובר לימין, מקיים בזה את מאמר חז"ל, 'כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין'.

שיטות נוספות בסדר ההדלקה

במשנה ברורה ובביאור הלכה והשער הציון, מובאים שתי שיטות נוספות, שיטת הגר"א היא, שתמיד צריך להתחיל מהנר שקרוב לפתח, וזה על פי מה שכתוב בגמרא בשבת כד. 'נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוך לפתח', משום ששיטת השולחן ערוך היא תמוהה, וכי יעזוב את נר העיקרי שזה הנר הראשון ויתחיל מהנר הנוסף? וכן, וכי משום 'כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין' יבטל את עיקר המצוה שמצוה להניחה בטפח הסמוך לפתח? שיטה נוספת היא שיטת הט"ז, שתמיד צריך להתחיל להדליק מהנר הימני, ויתכן שלשיטתו, מה שכתוב 'כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין', הכוונה היא שצריך להתחיל מהנר הימני.

העצה לצאת ידי כל השיטות

אומר המשנה ברורה, יותר טוב לסדר את כל הנרות בתוך חלל הפתח, שיהיו כולם שווים בטפח הסמוך לפתח, ובכך מקיים גם את שיטת הגר"א, וגם את שיטת השולחן ערוך, דהיינו, שמדליק בטפח הסמוך לפתח, וגם מתחיל מהנר הנוסף, ועובר לנר העיקרי, רק שיזהר שלא יפתח את הפתח במשך חצי שעה כשהנרות דולקים, כדי שלא תכבם הרוח.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/72
דילוג לתוכן