עד כמה צריך להשקיע בקניית אתרוג ?

ו' בכסלו תשפ"ב- סימן תרנ"ו- אמצע הסעיף הגה "ומי שאין לו"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה היא המחלוקת בעניין הידור מצוה באתרוג?ומה הדין בזה בשאר המצוות?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרנ"ו סעיף א']

הידור מצוה בקניית אתרוג

יש מחלוקת בעניין הידור מצוה, כתוב בגמרא, שהידור מצוה עד שליש במצוה,

דעת רבינו תם, שהכוונה היא, שיש לפניו אתרוג בשיעור מצומצם של כביצה בדיוק, ויש חשש שמא האתרוג יתמעט מהשיעור, ובאופן כזה, אפילו אם הוא כבר קנה את האתרוג הקטן, יש עליו מצוה להחליף אותו באתרוג אחר גדול יותר, עד שליש מדמי האתרוג הקטן.

ויש מפרשים, וזו הדעה השנייה, שכאשר מזדמנים לפני האדם שתי מצוות, שהמצוה האחת מהודרת יותר מהמצוה השנייה, הוא צריך להוסיף על המצוה המהודרת יותר משליש מהמצוה הקודמת, לדוגמא, אם מזדמנים לפניו שתי אתרוגים, אחד מהם מהודר ואחד פחות, הוא צריך להוסיף על המהודר בשליש מדמי הפחות מהודר, ולפי הדעה הראשונה, אם שתי האתרוגים מהודרים, הוא לא צריך להדר ולהוסיף שליש אחרי האתרוג היותר מהודר, כיוון שלעולם הוא ימצא אתרוג עוד יותר נאה ועוד יותר נאה, ואין לדבר סוף, ולכן השיטה הראשונה מבארת, שמדובר באופן שהאתרוג הראשון שלו הוא בשיעור מצומצם, שיש חשש מהותי שמא במשך הזמן הוא יפסל, ורק באופן כזה צריך להוסיף שליש ולקנות את האתרוג הטוב יותר.

ולכאורה לפי שיטת הדעה השנייה, יקשה הקושיא של הדעה הראשונה, שאם כך אין לדבר סוף, שהרי תמיד הוא ימצא יותר הדר, ולכן אומר הביאור הלכה, שכאשר מוצא שתי אתרוגים ואחד מהם נאה יותר, שישקיע באתרוג הנאה שליש, אבל אם אחר כך מצא יותר נאה, אינו צריך להוסיף.

הידור מצוה בשאר מצוות

דין זה של הידור מצוה עד שליש, הוא גם בספר תורה, וכן שופר, וכדומה, שכאשר קנה והיה בו שיעור מצומצם, ואחר כך הזדמן לו אחר בשיעור גדול יותר, מצוה להחליפו ולהוסיף עליו עד שליש.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן