האם מותר ליהודי לומר לגוי לעבור על איסור תורה כדי שיביא לו לולב ?

ה' בכסלו תשפ"ב- סימן תרנ"ה
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הטעם שהתירו ליהודי לנענע בלולב שהביא לו הגוי מחוץ לתחום?ולעניין מה נאמר בארבעת המינים 'אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך'?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימנים תרנ"ה]

נטילת לולב שהובא על ידי גוי מחוץ לתחום

אף על פי שבעלמא קיימא לן, גוי שהביא דבר מחוץ לתחום בשביל ישראל, הדין הוא, שלאותו ישראל שהביא הגוי עבורו את החפץ מחוץ לתחום, אסור לו להנות מזה, אבל כאן שונה הדבר, ולכן, גוי שהביא לולב לישראל מחוץ לתחום, אפילו מי שהוא הביא את זה עבורו, מותר לו ליטול ולצאת בזה ידי חובת המצוה, ואסור לטלטל את זה יותר מד' אמות אם אין עירוב בעיר, וטעם הדין הוא, מכיוון שזה מותר בטלטול, ממילא מותר גם להנות ממנו, כיוון שמצוה לא נחשבת להנאה, כי מצוות לאו להנות ניתנו, וזה לא נחשב שהוא נהנה מזה, אבל אסור לשלוח את הגוי ביום הראשון כדי שיביא ביום השני, ועיין בסימן תקפ"ו סעיף כ"א וכ"ב, וכן בסימן ש"ז סעיף ג', שם מבאר המשנה ברורה שכתוב, שיש שיטה הסוברת ששבות דשבות מותר במקום מצוה, לפי זה, מותר גם לכתחילה לומר לגוי ביום טוב, להביא לו לולב מחוץ לתחום, כי אמירה לגוי זה שבות, ומחוץ לתחום זה גם רק שבות בעלמא, ושבות דשבות מותר במקום מצוה, אלא שכאן מדבר השולחן ערוך, באופן כזה שזה חוץ לתחום של י"ב מיל, וזה דאורייתא, אז לכתחילה אסור לומר לגוי לעבור על איסור דאורייתא לצורך מצוה, אבל אם הוא כבר הביא את זה, מותר לישראל ליטול את הלולב.

אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך

אם חברו עומד מחוץ לתחום, ואין לו ארבעת המינים כדי לצאת ידי חובה, אסור לחברו לשלוח אליו את הגוי, משום שלא אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אם מדובר באופן כזה, שהעומד מחוץ לתחום ואין לו את ארבעת המינים, היה יכול לקנות את ארבעת המינים מערב יום טוב, אבל השער הציון תמה, שזה לא קשור לאין אומרים לאדם חטא, כיוון שמדין ערבות, הוא מצווה לתת לו את זה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן