האם מותר לקחת ארבעת המינים מגינות שמסביב לבתי עבודה זרה ?

ט"ו בחשון תשפ"ב- סימן תרמ"ט- סעיף ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לקחת לולב שנטוע לפני העבודה זרה?ומה הדין באופן שקצץ הגוי בעצמו את האילן של העבודה זרה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרמ"ט סעיפים ד' – ג']

נטילת ארבעת המינים מגינות שסביב בתי עבודה זרה

גינות שהיו עשויים לנוי סביב בתי עבודה זרה, מכיוון שלא היו עובדים את אותם גינות ואת אותם עצים, אף על פי שהם עשויים לנוי סביב בתי עבודה זרה, מותר ליטול משם לולב או שאר מינים למצוה, ואפילו אם האילן נטוע לפני העבודה זרה, מותר ליטול משם לולב למצוה, ודווקא ליטול בחינם, אבל לא ישלם עליהם, ואפילו אם הכסף הניתן על הלולב, הולך לכהני עבודה זרה בעצמם ולא לעבודה זרה, בכל זאת אסור לשלם על זה, והטעם, כיוון שמתחילה נדבו את הגינה לשם עבודה זרה, והפירות למשמשי עבודה זרה, לכן אסור להם להנות מהכסף, אבל באופן שלא נדבו את הגינה לשם עבודה זרה, מותר לישראל גם לשלם על זה.

אם כך בשני אופנים מותר לישראל לשלם עבור ארבעת המינים שהוא נוטל משם:

א. כאשר המעות לא מגיעות לעבודה זרה אלא לכהנים.

ב. מעולם לא נדבו את הגינה לשם עבודה זרה.

ולדעת הרמ"א, בכל אופן יש להקל אם הגינה איננה עומדת בחצר העבודה זרה, והמעות לא הולכות לצרכי עבודה זרה אלא לכהנים.

נטילת ארבעת המינים מאילנות עבודה זרה שקצץ הגוי בעצמו

אם קצץ הגוי את האילן שעבדו אותו עבודה זרה ונתן לישראל, מותר, כיוון שבקציצת הגוי מונח 'ביטול', וצריך תנאי נוסף, והוא, שהם גדלו אחרי שהוא עבד אותם.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן