האם כשר הדבר שגוי יאגוד את ארבעת המינים ?

י"ג בחשון תשפ"ב- סימן תרמ"ט- מאמצע סעיף א' הגה "ומשום זה"- סוף הסעיף
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

באיזה אופן מותר לקנות ארבעת המינים מן הגוי?ומדוע לכתחילה לא תאגוד אשה את הלולב?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרמ"ט סעיף א' ברמ"א]

קניית ארבעת המינים מן הגוי

מכיוון שארבע מינים שבלולב אם הם גזולים הם פסולים, מזה שכתוב 'ולקחתם לכם ביום הראשון' ודורשים 'לכם' – משלכם, לכן צריך להיזהר שלא יקצוץ היהודי בעצמו את אחד מן ארבעת המינים מהעץ לצורך לולבו, משום שסתם קרקע אינה נגזלת, וחוששים שמא הגוי גזל את הקרקע הזאת מיהודי, וממילא הקרקע בחזקת היהודי, ולכן, אם היהודי בעצמו יקצוץ, יוצא, שאין כאן ייאוש ושינוי רשות, לכן צריך שהגוי יקצוץ בעצמו, ואז חל הייאוש מהבעלים הראשונים, שהרי על דבר תלוש חל ייאוש, וכאשר מעביר את זה לרשות היהודי בקנייה או במתנה, יש כאן ייאוש ושינוי רשות, ובזה הדין שזה נקנה ליהודי, ואפשר לברך על זה, משום שזה רק חשש גזל, ואין הבדל בדין זה בין ארץ ישראל לבין חו"ל, ואף על פי שהקרקעות שבחו"ל רובם של גויים, בכל זאת גזל הגוי אסור.

אגידת ארבעת המינים על ידי גוי

אף על פי שלכתחילה מצוה לאגוד את הלולב משום נוי מצוה, בכל זאת אם הגוי אגד אותו, כשר, ודעת המגן אברהם, שכל מי שאינו מחויב בדבר, אינו רשאי לתקנו, ולכן, אשה לא תאגוד את הלולב לכתחילה, משום שאינה מחויבת בדבר.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/72
דילוג לתוכן