מה הם הסימנים של אתרוג מורכב ?

י"א חשון תשפ"ב- סימן תרמ"ח- סעיף כ"א
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אתרוג בצבע ירוק כשר?מה הדין בהדס מורכב? ומה צריך תשומת לב בעניין תעודת הכשרות של האתרוגים?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרמ"ח סעיף כ"א]

אתרוג ירוק

אתרוג ירוק שהצבע שלו דומה לעשבי השדה, פסול, משום שבזה ניכר שהפרי עדיין לא נגמר, ומשמע מזה, שאם האתרוג לא היה ירוק כל כך כעשבי השדה, כשר, משום שנגמר הפרי, ואם אנחנו יודעים שטבע האתרוגים של אותו מקום, לחזור למראה אתרוג לאחר שהם שהו בכלי זמן מרובה, אם כך הפרי גמור, אלא שלפי שעה הצבע שלו ירוק, ובכל זאת האתרוג כשר, אבל אין לסמוך על זה למעשה, כיוון שיתכן שהאתרוג בסופו של דבר לא יחזור למראה אתרוג כשר, ורק אם אנו רואים סימנים שעומד לחזור למראה כשר, האתרוג כשר.

אתרוג מורכב

אתרוג המורכב, דהיינו, שהורכב מאתרוג ולימון, או אתרוג ותפוז, או פרי אחר, וכן אם הבריך ענף מאילן אתרוג לתוך לימון וכן להפך, בכל זה פסול, משום שאינו נקרא אתרוג כלל, ואם הרכיב אתרוג באתרוג אחר, כשר,

יש ג' סימנים שניתן להכיר ולראות שהאתרוג מורכב:

א. אתרוג מורכב הוא חלק, ואתרוג כשר יש לו בליטות.

ב. אתרוג מורכב העוקץ שלו בולט, ואתרוג כשר העוקץ שלו שוקע.

ג. אתרוג מורכב הקליפה שלו דקה והלחלוחית שבתוכו רבה, ואתרוג כשר הקליפה עבה והלחלוחית כמעט יבשה.

ובעולת שבת כתב סימן נוסף, אתרוג מורכב הגרעין מושכב לרוחב האתרוג, ואתרוג כשר הגרעין זוקף לאורך האתרוג.

אתרוג שיש לו מבחוץ סימני אתרוג, דהיינו, שהעוקץ שוקע, ויש לו בליטות, אין צריך לחשוש שמא בסימנים הפנימיים, דהיינו, בלחלוחית, יימצא שיש להם לחלוחית מרובה וזה לא אתרוג, ומשמע מזה, שרק כאשר יש לו שני סימנים מבחוץ, כשר, אבל אם יש לו רק סימן אחד שמראה שהוא אתרוג, והסימן השני מראה שהוא מורכב, כגון, שהוא חלק והעוקץ שוקע, יש להחמיר בזה מספק, אבל החתם סופר בסימן ר"ז מפקפק מאוד בעניין הסימנים, משום שלא נזכרו בש"ס, ולדעתו אין לסמוך כלל על הסימנים להקל, אלא אנו סומכים על המסורת, שרק אם אותו מקום מוחזק מימים קדמונים שהאתרוגים שבו אינם מורכבים, כשרים, ואומר עוד, שהאתרוגים שאינם מינווע, וכן מקום אחר המוחזק בכשרות מימים קדמונים, אין לקחת מאותם אתרוגים בלי תעודת הכשר שידוע שאינם אתרוגם מורכבים, וביום טוב שני שהוא מדרבנן, אפשר לסמוך על סימנים.

בעניין כשרות האתרוגים צריך שיהיו בכתב ההכשר כמה דברים:

א. צריך למצוא אנשים שיכירו היטב את חתימת הכשרות, או שהסוחר עצמו יכיר, והוא יהיה מוחזק לנו בכשרות.

ב. אתרוגים המוחזקים שאינם כשרים, גם אם הוא מעיד שהם כשרים, אין להאמין לו.

ג. צריך לשים לב, שהסוחר לא מניח את תעודת הכשרות על ארגז אחד של אתרוגים, ומעביר אותה מארגז לארגז אף על פי שאין באותו ארגז תעודת כשרות.

הדס מורכב

הדס מורכב, פסול, וכדין אתרוג מורכב.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/104
דילוג לתוכן