מדוע אתרוג שעלתה בו חזזית פסול ?

ו' חשון תשפ"ב- סימן תרמ"ח- סעיף ט'- סעיף י"א
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הטעם שחזזית שעלתה בחוטמו של האתרוג פוסלת?ומה הדין במחצה על מחצה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרמ"ח סעיפים ט' – י"א]

אתרוג המנומר

חזזית שעלתה על האתרוג, בין אם עלתה עליו בעודו מחובר באילן, ובין אם עלתה עליו בעודו תלוש מהאילן, פסול, משום שנראה הדבר כמנומר, ואם עלתה עליו בכמה מקומות, פסול, ואם עלתה עליו במקום אחד, הדין הוא, שאם עלתה על רובו של האתרוג, פסול, ואם עלתה על חוטמו של האתרוג, דהיינו ממקום שמתחיל להתקצר ולהתחדד כלפי ראשו, אפילו כל שהוא פסול, משום ששם נראה האתרוג לעיניים יותר משאר מקומות שלו, שבאותו שיפוע אדם נותן את עיניו.

יש אומרים, שכל הפסול של אתרוג המנומר דהיינו בכמה מקומות, זה דווקא כשהתפשט הנימור ברובו של האתרוג, אבל אם הנימור הוא במיעוטו של האתרוג, כגון, מצד אחד של האתרוג, כשר, ויש פוסלים אפילו במיעוטו שבצד אחד.

אם הוא מחצה על מחצה במקום אחד, יש פוסלים ויש מכשירים, ולא מדובר על חצי מלמטה עד למעלה, שהרי אם זה למעלה, אפילו במיעוט, פסול, אלא מדובר שהמחצה הוא כלפי העוקץ בחלקו התחתון, ולדינא יש להחמיר כהדעה השנייה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/99
דילוג לתוכן