האם אתרוג שנסדק כשר ?

ד' חשון תשפ"ב- סימן תרמ"ח- סעיף ה'- סעיף ו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הדין באתרוג שנקלף?ובאיזה אופן אתרוג שהשתנה מראהו כשר?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרמ"ח סעיפים ה' – ו']

אתרוג שנסדק

אתרוג שנסדק כולו מלמטה עד למעלה, אפילו אם לא נחסר בגופו של האתרוג שום דבר, הדין הוא שהאתרוג פסול, אבל אם נשאר בו שיעור למעלה ולמטה, אפילו שיעור מועט שלא נסדק, האתרוג כשר, ויש מי שאומר, שאתרוג שנסדק בחוטמו אפילו כל שהוא, גם אם לא נסדק על פני כולו, פסול, כי האתרוג נפסל בחוטמו יותר בקלות מאשר בשאר חלקי האתרוג, ולכן האתרוג פסול אפילו במשהו, ויש מי שמחמיר לפסול את האתרוג אם הוא נסדק ברובו, והעומק שהאתרוג צריך להיסדק כדי שיהיה בו פסול של 'נסדק', הוא כאשר נסדקה רוב קליפתו העבה, ואם נסדק כל קליפתו העבה עד חדרי הזרע, נחשב הדבר נקב מפולש, ופסול.

אתרוג שנקלף

אתרוג שנקלפה קליפתו החיצונה, דהיינו, באתרוג שתי קליפות, הקליפה הראשונה היא ירוקה ודקה מאוד, ולפנים ממנה, יש קליפה עבה שיש בה קצת חריפות כשאוכלים אותה, ואחר כך מתחיל בשר האתרוג שהוא לבן, ולפנים מבשר האתרוג יש כמין עיגול, ובו מונחים גרעינים, וזה נקרא 'חדרי הזרע', והשולחן ערוך מדבר כאן על הקליפה העליונה שהיא דקה, שאם היא נקלפה, אין כאן חיסרון בגוף האתרוג, ואם כל האתרוג נקלף, פסול, וכמו בהמה שנקלף כל עורה שהיא טריפה, ואם נשאר מהקליפה כל שהוא, לפי הדעה הראשונה, האתרוג כשר, ויש אומרים, שלא מספיק שיישאר מהקליפה החיצונה משהו כדי להכשיר את האתרוג, אלא דווקא אם נשאר כסלע מהקליפה החיצונה, האתרוג כשר, וכמו לגבי בהמה, שכשרה רק אם נשאר בה כסלע.

אתרוג שהשתנה מראהו

אם השתנה האתרוג למראה אחד, רק אם רוב האתרוג השתנה בצורה הזאת, הוא פסול, אבל אם השתנה למראות שונות, הדין הוא שבשניים או שלשה מקומות, האתרוג פסול, משום שהוא כמנומר.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/81
דילוג לתוכן