מה הדין באדם שבנה את סוכתו במקום שיצטער לשבת בה ?

ח' תשרי תשפ"ב- סימן תר"מ- מאמצע סעיף ד' הגה "ואם עשאה מתחילה"- אמצע הסעיף "מי שלא יוכל לישן"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אדם שאינו יכול לישן בסוכה מחמת הקוק האם פטור מלאכול בתוכה?ומה ניתן לעשות כאשר הרוח באה לכבות את הנר בסוכה?  תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות סוכה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תר"מ סעיף ד' ברמ"א]

בניית הסוכה במקום שיצטער לשבת בה

אמנם יש לנו כלל שהמצטער פטור מן הסוכה, אבל יש לפעמים, שאדם בנה את הסוכה מלכתחילה במקום שהוא הצטער שם באכילה או בשתייה או בשינה, או שהוא פוחד מחמת ליסטים או גנבים, הדין הוא, שהסוכה הזאת אינה נחשבת לסוכה, משום שהוא לא יכול לעשות בה את כל צרכיו, וממילא גם אותם הדברים שהוא לא מצטער בהם, בכל זאת הדין הוא, שהוא לא יוצא ידי חובה באותה סוכה, ואם כל המדינה היא כזאת שיש בה קור ששולט בכל המקומות, אז אף על פי שהוא לא יכול לישן בסוכה מחמת הקור, אבל לאכול בסוכה יוצא בזה ידי חובת אכילה, וכן אם יש לו כרים או כסתות כראוי, נקראת הסוכה ראויה לשינה.

כבו הנרות בסוכה ויש לו נר בביתו

מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש לו נר בביתו, מותר לו לצאת מן הסוכה כדי לאכול את סעודת שבת בביתו, שיש שם נר, ואינו צריך ללכת ולטרוח להיכנס לסוכת חברו שיש בה נר, ואם ירדו גשמים ופסקו ועדיין נוטף מהסכך לתוך הסוכה, ולחברו יש סוכה שיש לה מכסה, ובשעת הגשמים הוא כיסה את הסוכה במכסה, ועכשיו שהגשמים פסקו הוא פתח את המכסה והסוכה יבשה, אם אין לו טורח גדול בדבר, ילך לסוכת חברו, ואם באה הרוח לכבות את הנרות בסוכה, מותר לפרוס סדין או בגד מן הצד, אבל לא תחת הסכך, משום שאז הסדין מבטל את הסכך, והסוכה תיפסל.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/111
דילוג לתוכן