למה התכוונו שתי השיטות בעניין הדלקת נרות בליל יום הכיפורים ?

ד' תמוז תשפ"א- סימן תר"ט- סימן תר"י- אמצע סעיף ד' בהגה "ואם כבו"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר להטמין חמין בערב יום הכיפורים בשביל מוצאי יום הכיפורים?כיצד נוהגים בעיר שאין לה מנהג קדום בעניין הדלקת נרות ביום הכיפורים? ובאלו מקומות מדליקים נרות?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות ראש השנה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תר"ט סעיף א' – סימן תר"י סעיף ד']

הטמנת חמין בערב יום הכיפורים לצורך מוצאי יום הכיפורים

אומר השולחן ערוך, מותר להטמין חמין מערב יום הכיפורים למוצאי יום הכיפורים, אמנם דעת היש אומרים היא, שאסור להטמין מאכל בקדירה מערב יום הכיפורים לצורך חול, ואפילו לפני חצות, ואם עבר והטמין, לא צריך להמתין במוצאי יום הכיפורים בכדי שיעשה, ובשער הציון מבואר שתי טעמים בדעת היש אומרים, טעם א', משום שלא ראוי שיהיה מאכל מוטמן ומתבשל ביום הכיפורים, ואף על פי שהדבר מותר מעיקר הדין, בכל זאת בעשרת ימי תשובה יש להחמיר גם בדבר שמותר מעיקר הדין, טעם ב', משום שזה נראה כרעבתנות, והנפקא מינה בין שתי הטעמים היא, באופן שמטמין דברים שלא בשביל מוצאי יום הכיפורים, כגון שהוא מטמין הרבה אוכל שצריך אותו לזמן מרובה, וניכר הדבר שזה לא בשביל מוצאי יום הכיפורים, שאם הטעם הוא משום שזה נראה כרעבתנות, בזה אין חשש, כי ניכר הדבר שזו הטמנה לצורך זמן רב, אבל אם הטעם הוא משום שיש עניין שלא תהיה קדירה מוטמנת ומתבשלת ביום הכיפורים, אז גם אם יש בה הרבה מאכל וזה לצורך זמן רב, בכל זאת הדבר אסור.

הדלקת נרות בליל יום הכיפורים

מקום שנוהגים להדליק נר בליל יום הכיפורים, מדליקים, ובמקום שלא נהגו, לא מדליקים, ומבאר המשנה ברורה ששתי השיטות התכוונו לדבר אחד, והוא, למנוע את האדם מתשמיש המיטה ביום הכיפורים, שאותם שנוהגים להדליק נר, הוא כדי למנוע את האדם מתשמיש המיטה, שהרי אסור לשמש לאור הנר, ואותם הנוהגים שלא להדליק נר, הוא בכדי שלא יראה את אשתו ולא יתאווה לה, וממילא לא יבוא לידי תשמיש, ומבאר המשנה ברורה, שלפי הנוהגים שלא להדליק, המנהג הוא שלא להדליק גם בבית ולא רק בחדר משכבו, ולפי הנוהגים להדליק, הדין הוא, שמותר להדליק כמו בשבת בכל מקום, ולשיטה הסוברת שלא מדליקים, אם יש לו נר בבית, חייב להדליק גם בחדר משכבו, מכיוון שכיש נר בבית, הוא רואה את אשתו, ועלול לבוא לידי תשמיש, ולכן צריך שיהיה נר גם בחדר משכבו, כדי שלא יבוא לידי תשמיש.

המנהג להדליק נר ביום הכיפורים, הוא מנהג חשוב יותר, ואם יש עיר חדשה שאין לה מנהג קדום, צריכה להתנהג במנהג להדליק.

ברכה על הדלקת נר יום הכיפורים

יש מי שאומר, שמברכים על הדלקת נר יום הכיפורים, ומבאר המשנה ברורה, שמדובר במקום שנוהגים להדליק נר ביום הכיפורים, וממילא זה חיוב, וצריך לברך וכמו בשבת, וכן המנהג במדינות אלו לברך, 'אשר קדשנו וכו' להדליק נר של יום הכיפורים'.

מקומות שמדליקים בהם נרות

מדליקים בכל מקום, בבתי כנסיות, ובתי מדרשות, ובמבואות האפלים, ועל גבי החולים, וכשמדליקים במקומות אלו, אין לברך, משום שעיקר הברכה נתקנה משום שלום בית, וכאן זה לא שייך.

נוהגים בכל מקום להרבות נרות בבתי כנסיות, וכן להדליק נר נשמה לאביו ולאמו שמתו.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

הסבא הגיע לנכדו בחלום: "חזור לקיים תורה ומצוות, או שאקח אותך אלי"...
במבחן החיים - אסור להעתיק!
הוא נעץ בו מבט ואמר: "תתעלף בחזרה!"
"חייך בסכנה, ואתה חולם להשתחרר בצהריים?!"...
"לכל אחד ואחד יש בנק של ישועות"
”ליסן” (תקשיב), לואט לו ר’ משה בקול צלול: “אני לא מוריד את הכיפה!”
איך אפשר להתמודד עם כל דבר?
פנס של השגחה פרטית
הניצחון - זה לנסות!
"אמרתי לכולם שאלו 'מדי הצבא' שלי! אני חייל בצבא ה'!"
"אולי אבדה לכם שקית עם מיליון שקלים?"
"הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שלא אשבֵר!"
העיכוב המתסכל שחסך 40,000 דולר!
שעות ספורות לאחר ההחייאה, כבר עלה היהודי שוב לציון רשב"י
פתחתי בצווחות: "כנסו מיד לבניין! סכנת נפשות!"
ביום החמישי מקבל הבן טלפון מאביו, שקרא לו בדחיפות להגיע הביתה. הבחור נבהל
כשקונה מקפריסין, מוכר מאמריקה ומתווך מרמת גן - נפגשים בדירת יוקרה...
בעל הצימר קיבל 75,000 ש"ח בדואר...
"מאז שהקפדתי על הסגולה - פסקו כל הפריצות והגניבות בחנות!"
"אנא אל תקפידו אחד על השני!"
תן לעצמך לחוות את האושר!
"חוזרים להתפלל בבית"
הרגשתי שאני מטפס על קירות. הודעתי להנהלה שאני כבר באמת באמת לא מתאים...
מתקינים 'ברקסים'!
נכנסת לאולם. איך תזהה את החתן??
ראש הישיבה מרן הגרב"ד פוברסקי:
להשתכר מבית היין
בערה בי תאוה שיהיו לי בנים תלמידי חכמים..
העיסקה בין מרנן הגרי"י וייס והגר"י קניבסקי זצ"ל
ה'גאון' שידע כמה זה 7 כפול 3...
ה'סטייפלר' צעק: 'צריך בית דין, בית דין, בית דין!!!'..."
שידור חוזר: מעמד זעקה ותפילת יום כיפור קטן
צפו: "בארץ ישראל חיים בנס"
"אני מרגיש שאני חייב לנסוע לר' שמעון!"
מ"ה נשמות זועקות: "אנא מכם! עשו הכל כדי שקרבננו לא יהיה לשווא!"
החבר ישב על החוף מדוכא, והזכיר לי אסון נורא שהתרחש בצעירותינו
"עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם"
המעטפות הראשונות שפותח מרן שליט"א
הנס חוזר על עצמו שנה אחר שנה...
'הרשימה הסודית' של מירון...
במה צריך להתחזק במיוחד בעת הזו?
בעלי שמחה?
איזה אוצר מצא מרן הגרש"ז זי"ע בסידור הספרדי?
הבבא סאלי השתטח בבכיות על ציונו של רשב"י
אל תדרכו על אחרים!
"וְאַף עַל פִּי שֶׁיִּתְמַהְמֵהַּ"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

24/41
דילוג לתוכן