האם מותר לצום בערב יום הכיפורים ?

כ"ב סיון תשפ"א-סימן תר"ג- מאמצע הסעיף הגה "ויש לכל אדם"- סימן תר"ד- סעיף א'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יעשה אדם תשובה על כל יום מימות השנה?מנין לנו שמצוה לאכול בערב יום הכיפורים? ומה יותר חמור, עבירה ודאית או ספק עבירה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות ראש השנה ויום הכיפורים במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תר"ג סעיף א' ברמ"א – סימן תר"ד סעיף א']

לשוב בתשובה בעשרת ימי תשובה

צריך אדם לפשפש במעשיו ולשוב בתשובה בעשרת ימי תשובה, ועל ספק עבירה צריך יותר תשובה מאשר על עבירה ודאית, משום שכאשר אדם יודע שהוא עשה עבירה, הוא מתחרט, אבל כאשר אינו יודע אם הוא עשה עבירה, הדבר חמור יותר, ויקרא בימים אלו באיגרת התשובה של רבינו יונה, וכתב האריז"ל, שיש חיוב ללמוד ספרי מוסר כל השנה, ובימים אלו יעשה אדם כדעת הזוהר, לשוב בתשובה לפני ששוכב על מיטתו, וביערות דבש כתב, ששבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הם כנגד שבעת ימי שבו, ובכל יום יעשה תשובה על אותו יום, כלומר, ביום ראשון יעשה תשובה על כל מה שחטא בכל ימיו בימי ראשון, וכן ביום שני וכן הלאה.

מצות אכילה בערב יום הכיפורים

מצוה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה, ולומדים זאת מזה שכתוב, 'ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב', ולא כתוב בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם, משמע שהעינוי הוא גם בתשעה, ולכאורה יום הכיפורים הוא רק בעשרה לחודש, והמשמעות של הפסוק היא, להתענות בתשעה לחודש, אבל חז"ל קיבלו, שמצוה מן התורה לאכול בערב יום הכיפורים ולא להתענות, וכיוון שרצה הקב"ה לתת שכר על האכילה כאילו התענו, כתבה התורה כך, כדי להשמיע לנו, שהמצוה הזאת של האכילה בתשעה, היא מצוה שיש בה שכר רב כאילו התענה, שהרי מצוה שנעשית על ידי צער, שכרה מרובה יותר.

תענית בערב יום הכיפורים

אסור לצום בו אפילו תענית חלום, ואם אדם חושש על נפשו ורוצה להתענות תענית חלום, יתענה עד סעודה המפסקת, ואם חל ערב יום הכיפורים ביום ראשון, ובשבת שלפניה התענה תענית חלום שהדין הוא שצריך להתענות על כך שהתענה בשבת, לא יתענה ביום ראשון ערב יום הכיפורים, אלא ידחה את התענית עד לאחר המועד.

אכילת בשר בערב יום הכיפורים לאדם שנדר שלא לאכול במשך השנה

אדם שנדר שלא לאכול בשר מלבד בימים טובים, מותר לו לאכול בערב יום הכיפורים, כיוון שבלשון בני אדם זה נקרא יום טוב, והלילה שלפני ערב יום הכיפורים אינו נחשב יום טוב, אבל אם הנהג שלו לאכול בשר רק בימים שלא אומרים תחנון, הלילה שלפני ערב יום הכיפורים גם הוא בכלל ומותר לו לאכול בשר.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

הסבא הגיע לנכדו בחלום: "חזור לקיים תורה ומצוות, או שאקח אותך אלי"...
במבחן החיים - אסור להעתיק!
הוא נעץ בו מבט ואמר: "תתעלף בחזרה!"
"חייך בסכנה, ואתה חולם להשתחרר בצהריים?!"...
"לכל אחד ואחד יש בנק של ישועות"
”ליסן” (תקשיב), לואט לו ר’ משה בקול צלול: “אני לא מוריד את הכיפה!”
איך אפשר להתמודד עם כל דבר?
פנס של השגחה פרטית
הניצחון - זה לנסות!
"אמרתי לכולם שאלו 'מדי הצבא' שלי! אני חייל בצבא ה'!"
"אולי אבדה לכם שקית עם מיליון שקלים?"
"הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שלא אשבֵר!"
העיכוב המתסכל שחסך 40,000 דולר!
שעות ספורות לאחר ההחייאה, כבר עלה היהודי שוב לציון רשב"י
פתחתי בצווחות: "כנסו מיד לבניין! סכנת נפשות!"
ביום החמישי מקבל הבן טלפון מאביו, שקרא לו בדחיפות להגיע הביתה. הבחור נבהל
כשקונה מקפריסין, מוכר מאמריקה ומתווך מרמת גן - נפגשים בדירת יוקרה...
בעל הצימר קיבל 75,000 ש"ח בדואר...
"מאז שהקפדתי על הסגולה - פסקו כל הפריצות והגניבות בחנות!"
"אנא אל תקפידו אחד על השני!"
תן לעצמך לחוות את האושר!
"חוזרים להתפלל בבית"
הרגשתי שאני מטפס על קירות. הודעתי להנהלה שאני כבר באמת באמת לא מתאים...
מתקינים 'ברקסים'!
נכנסת לאולם. איך תזהה את החתן??
ראש הישיבה מרן הגרב"ד פוברסקי:
להשתכר מבית היין
בערה בי תאוה שיהיו לי בנים תלמידי חכמים..
העיסקה בין מרנן הגרי"י וייס והגר"י קניבסקי זצ"ל
ה'גאון' שידע כמה זה 7 כפול 3...
ה'סטייפלר' צעק: 'צריך בית דין, בית דין, בית דין!!!'..."
שידור חוזר: מעמד זעקה ותפילת יום כיפור קטן
צפו: "בארץ ישראל חיים בנס"
"אני מרגיש שאני חייב לנסוע לר' שמעון!"
מ"ה נשמות זועקות: "אנא מכם! עשו הכל כדי שקרבננו לא יהיה לשווא!"
החבר ישב על החוף מדוכא, והזכיר לי אסון נורא שהתרחש בצעירותינו
"עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם"
המעטפות הראשונות שפותח מרן שליט"א
הנס חוזר על עצמו שנה אחר שנה...
'הרשימה הסודית' של מירון...
במה צריך להתחזק במיוחד בעת הזו?
בעלי שמחה?
איזה אוצר מצא מרן הגרש"ז זי"ע בסידור הספרדי?
הבבא סאלי השתטח בבכיות על ציונו של רשב"י
אל תדרכו על אחרים!
"וְאַף עַל פִּי שֶׁיִּתְמַהְמֵהַּ"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/67
דילוג לתוכן