הדף היומי מסכת פסחים דף פג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף פג עמוד א
* לדעת רבה: גם רבי יוסי הגלילי סובר שקרבן הנפסל ב"פסול בעלים" נשרף מיד ולא צריך "עיבור צורה".
* לדעת רבי יצחק: עצמות קדשים ששימשו נותר מטמאים את הידיים, הואיל ונעשו בסיס לדבר האסור.
* לדעת רבי יעקב: אם לקרבן פסח היתה מתחילה שעת הכושר ואח"כ נפסל – יש בו איסור שבירת עצם, ואם לא היתה לו מתחילה שעת כושר – אין בו איסור שבירת עצם, ולדעת רבי שמעון: בכל מקרה אין בו איסור שבירת עצם.

דף פג עמוד ב
* לדעת רב: כל הגידין של הבהמה נחשבים לבשר ונימנים עליהם בקרבן פסח, חוץ מגידי הצואר. (והגמרא מקשה על כך מהמשנה בעמוד א, ומביאה שלושה תירוצים).
* הגמרא מביאה ארבע דעות מהו המקור לכך ששריפת קדשים לא דוחה יום טוב.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף פג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/962
דילוג לתוכן