הדף היומי מסכת פסחים דף פב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אלו עצים אינם ראויים למערכה?

מדוע נשרפה חטאת המילואים?

ואת מי העמידו בשער המזרח?

דף פב עמוד א
* נטמא בשר קרבן פסח ובאו לשורפו בחצרותיהן ומעצי המערכה – אין שומעים להם, שמא ישאר בידם מהעצים ויבואו בהם לידי תקלה.
* נטמא בשר קרבן פסח ובאו לשורפו לפני הבירה מעצי עצמם – אין שומעים להם, לדעת רב יוסף: כדי שלא לבייש את מי שאין לו, לדעת רבא: מפני החשד.
* המקור לכך שפסח שנטמא ישרף מיד הוא מהפסוק "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף", והמקור לכך שפסח שיצא חוץ לחומת ירושלים ישרף מיד הוא מהפסוק "הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה".

דף פב עמוד ב
* למסקנת הגמרא, המקור לכך שכל קרבן שנפסל דינו בשריפה הוא לא מהפסוקים הנ"ל אלא "גמרא גמירי לה".
* לדעת תנא דבי רבה בר אבוה: אפילו פיגול טעון "עיבור צורה", ורק לאחר מכן שורפים אותו.
* מחלוקת תנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקה במשנה לגבי קרבן שנטמאו בעליו אם ישרף מיד או טעון עיבור צורה – לדעת רב יוסף: המחלוקת היא במקרה שנטמאו הבעלים לפני זריקה, ולדעת רבי יוחנן: המחלוקת היא אף במקרה שנטמאו הבעלים לאחר זריקה.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף פב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/1216
דילוג לתוכן