הדף היומי מסכת פסחים דף פא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

היכן היו שורפים את הנותר מקרבן פסח?

מאיזו הלכה אין למדים קל וחומר?

וכיצד יתכן שאדם נטמא במת, למרות שלא נגע ולא האהיל עליו?

דף פא עמוד א
* זב שראה בשביעי שלו – לדעת רבי יוסי אינו מטמא למפרע אלא מדרבנן.
* הגמרא מציעה שתי אפשרויות באיזה אופן לדעת רבי יוסי (הסובר שראיית זיבה מטמאת מן התורה רק מכאן ולהבא) ניתן למצוא דין זבה גמורה הסופרת שבעה ומביאה קרבן.
* רב יוסף מסתפק אם הותרה טומאת התהום לכהן המקריב את קרבן התמיד.

דף פא עמוד ב
* לדעת רבא: כשם שבפסח הותרה טומאת התהום לכהן המקריב, כך גם הותרה טומאת התהום לכהן המקריב את קרבן התמיד.
* למסקנת הגמרא, מקור ההיתר של טומאת התהום: "הלכתא גמירי לה וקרא אסמכתא בעלמא".
* אפילו אם נודע לו (לנזיר ועושה פסח) לפני זריקה שנטמא בטומאת התהום – נחשב טהור ומותר לזרוק עבורו את הדם.
* נטמא קרבן הפסח (רובו או כולו) – שורפים אותו לפני המקדש דוקא, כדי לביישן על שלא נזהרו לשומרו מן הטומאה.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף פא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

  1. אגסי דורון הגב

    שעורים נפלאים. יחד עם זאת השיעור כהז נקתע כנראה עקב העומס הגדול של הוידאו. אנא אפשרו גם אודיו לחוד עמ לאפשר למי שאין לו מהירות גלישה מתאימה
    בתודה דורון

פוסטים נוספים

1/1190
דילוג לתוכן