הדף היומי מסכת פסחים דף עז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מנין שכל ישראל יוצאים ידי חובתן בקרבן פסח אחד?

באלו ימים היו מזים על הכהן הגדול לטהרו?

והאם אכילת הפסח מעכבת?

דף עז עמוד א
* ראש חודש נקרא מועד.
* המקור לכל קרבנות הציבור הבאים בטומאה הוא מכך שנאמר בהם "מועד", והגמרא מביאה ברייתא המבארת זאת.
* לדעת רבי יהודה: טומאה הותרה בציבור, ולדעת רבי שמעון: טומאה דחויה בציבור.
* לדעת רבי אליעזר: הציץ מרצה על אכילות, לדעת רבי יוסי: אין הציץ מרצה על אכילות.
* לדעת רבי יהושע: אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם, לדעת רבי אליעזר:מותר לזרוק את הדם אף על פי שאין בשר.

דף עז עמוד ב
* הגמרא מבארת את טעמיהם של רבי יהושע ורבי אליעזר.
* מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא.
* הגמרא מבררת האם דברי המשנה (שבדף הקודם) ש"חמשה דברים באין בטומאה" הם שלא כדעת רבי יהושע.
* לדעת רבי יהושע: כל זבחים שבתורה, בין שנטמא בשר וחלב קיים ובין שנטמא חלב ובשר קיים – זורק את הדם.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף עז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

  1. חיים הגב

    שמיעת מסכת פסחים
    האם שייך לקבל את כל מסכת פסחים בשמיעה ולכה"פ פרק ערבי פסחים

פוסטים נוספים

2/1275
דילוג לתוכן