המבחנים הבאים ב'דרשו'

מבחן דף היומי בהלכה - משנה ברורה מס' 22:

מבחן דף היומי בבלי - קנין תורה מס' 48:

מבחן קנין חכמה מס' 48:

מבחן קנין ירושלמי מס' 14:

מבחן דף הכולל מס' 37:

מבחן העמוד היומי מס' 2:

מבחן חבורת ש"ס מס' 15: