המבחנים הבאים ב'דרשו'

מבחן דף היומי קנין תורה מס' 17:

מבחן מסכם 4 דף היומי קנין תורה

מבחן קנין חכמה מס' 17:

מבחני הדף היומי בהלכה מס' 75 יום שישי:

מבחן דף הכולל מס' 14: