המבחנים הבאים ב'דרשו'

מבחן דף היומי בבלי קנין תורה מס' 31:

מבחני הדף היומי בהלכה מס' 5:

מבחן קנין חכמה מס' 31:

מבחני קנין שביעית 10:

מבחני דף הכולל מס' 25: