המבחנים הבאים ב'דרשו'

מבחן דף היומי קנין תורה מס' 19:

מבחן קנין חכמה מס' 19:

מבחני הדף היומי בהלכה מס' 77 יום שישי: