הדף היומי מסכת פסחים דף ע

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף ע עמוד א
* חגיגה הבאה עם הפסח נאכלת תחילה (לפני הפסח) כדי שיהא פסח נאכל על השבע.
* לדעת בן תימא: חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח – באה דווקא מן הצאן, מן הזכרים, בת שנתה, אינה נאכלת אלא ליום ולילה, אינה נאכלת אלא צלי, אינה נאכלת אלא למנויו.
* הגמרא מסתפקת אם לדעת בן תימא יש בחגיגת ארבעה עשר איסור שבירת עצם כמו קרבן פסח.

דף ע עמוד ב
* לדעת יהודה בן דורתאי: חגיגת ארבעה עשר דוחה את השבת (שלא כמו הדעה במשנה בדף הקודם).
* לדעת רב נחמן בשם רבה בר אבוה: המקור לכך שמותר הפסח קרב שלמים הוא מהפסוק "וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר".
* לדעת עולא בשם רבי אלעזר: שלמים ששחטן מערב יום טוב – אינו יוצא בהם ידי חובתו לא משום שלמי שמחה ולא משום חגיגה.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף ע

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/1213
דילוג לתוכן