האם מותר לשטוף את הפה בצום ?

ד' ניסן תשפ"א-סימן תקס"ז- סעיף ב'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

באיזה אופן מותר לטעום מאכלים בצום?האם מותר לבלוע רוק ביום הכיפורים? ואיזה משקה מותר לטעום בצום?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תענית במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תקס"ז סעיפים ב' –  ג']

טעימת מאכל בתענית

מבואר בסעיף א', שאדם השרוי בתענית, מותר לו לטעום עד כדי רביעית, ויזהר שלא יבלע, אלא יפלוט, ועל זה אומר השולחן ערוך בסעיף ב', שכל ההיתר לטעום כדי רביעית, זה לא רביעית בפעם אחת, אלא מעט מעט, והטעימה תהיה בחיך, וכל היום מצטרף לשיעור של רביעית, ויותר מרביעית אסור כיוון שזה נחשב להנאה, ויש אומרים, שאם אדם יודע שיכול לעמוד על עצמו שלא יבלע כלום, אפילו בפעם אחת יכול לטעום עד כדי רביעית, ולפי דעה זו, אין איסור בטעימה בלבד אפילו עד כדי רביעית בפעם אחת, ולכן יכול לטעום כמה רביעיות, אבל יותר מרביעית אפילו שטועם רק פעם אחת, אסור, ומבאר המשנה ברורה, שמכיוון שלוגמיו מלאים, עלול לבלוע מעט, והחיי אדם סובר כהדעה הראשונה להחמיר בזה, ולכן אסור לטעום כדי רביעית בפעם אחת.

רחיצת הפה בתענית

אסור לרחוץ את הפה בתענית ציבור, אבל בתענית יחיד, אפילו שיש במים יותר מרביעית, מותר, כיוון שפולט, ובתשעה באב, יש להתיר לרחוץ את פיו במקום שיש צער גדול, ויזהר לכופף את ראשו ופיו למטה, כדי שלא ייכנסו מים לגרונו, אבל ביום הכיפורים, גם זה אסור.

לחלוח גרונו

מותר ללעוס עצי קינמון ושאר בשמים ללחלח גרונו, ושיטת המרדכי, שביום הכיפורים אסור לאדם ללחלח את גרונו ולפלוט, משום שהוא צום דאורייתא, אבל לדעת השולחן ערוך בסעיף א' שאוסר בתשעה באב ואוסר בכל תענית ציבור, גם בענייננו אסור, ומותר לבלוע רוק גם ביום הכיפורים כיוון שאינו מתכוון בכלל לשתייה.

טעימת חומץ

דבר שהוא טוב לשתייה, אסור לטעום יותר מרביעית, אבל דבר שהוא לא טוב לשתייה, כגון חומץ, מותר.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן